Gå til hovedinnhold Gå til footer

Askespredning eller gravsted

 Gravsted

Alle har rett til fri grav på gravplass i den kommunen man er bosatt, men mange ønsker å bruke et gravsted de allerede står som ansvarlig for. Ved kremasjon kan det velges et nytt urnegravsted eller urnen kan settes ned i en eksisterende grav, forutsatt at det er plass. Hvor mange urner som kan settes ned i et gravsted avhenger av om det er en kistegrav eller en urnegrav og hvor lenge det er siden de ulike urnen be satt ned. Ved kistebegravelse kan man bare bruke et eksisterende gravsted dersom det har gått minst 20 år siden sist det ble brukt. Når man tar ut en ny kistegrav bør man tenke på om det skal være plass til en kiste til på et senere tidspunkt. I så fall bør man ta ut et dobbelt gravsted. I kommunen finnes det mulighet for gravlegging på navnet eller anonym minnelund, men ikke på alle gravplassene. 

Det er kirkegårdsmyndighetene i den enkelte kommunen som vedtar kirkegårdsvedtektene for kommunenes gravplasser.

Vedtekter for gravplassene i Ringerike kommune

Askespredning

Askespredning er istedenfor gravlegging. Det betyr at du ikke i tillegg kan sette navn og fødsels dødsdato på et gravminne. Du kan heller ikke dele asken ved at en del gravlegges og en del spres, eller å spre asken på ulike steder. For å kunne spre asken må det foreligge tillatelse fra Fylkesmannen. Hvis avdøde ikke har søkt selv, kan de etterlatte likevel få tillatelse hvis det kan dokumenteres at avdøde ønsket askespredning. Du kan lese mer om askespredning og fremgangsmåten ved søknad på Fylkesmann.no.