Gå til hovedinnhold Gå til footer

Musikk i begravelse

Uansett hvilken seremoniform man ønsker, er de musikalske innslagene man velger en viktig del av seremonien. Det kan være musikk avdøde var glad i, eller sanger som betyr noe spesielt for dere etterlatte. Uansett er musikken med på å gjøre seremonien personlig.

Seremoniformen vil legge noen føringer i forhold til valg av musikk og sanger, men vi kan gi veiledning, komme med råd og anbefalinger.

Her har vi samlet musikk som brukes ofte i begravelser, og i løsningen under kan du lytte til korte utdrag av noen av de mest brukte salmene, sangene og musikkstykkene.