Gå til hovedinnhold Gå til footer

Askespredning

Statsforvalteren kan etter søknad gi tillatelse til at den som skal sørge for avdødes gravferd, sprer asken for vinden eller i sjøen. En slik tillatelse kan gis etter vedkommendes død, så fremt det kan godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Ved askespredning kan man ikke opprette gravminne. Søknad for askespredning skal rettes til Statsforvalteren i det fylket der man ønsker å spre asken. Vi er også behjelpelige med å utforme søknad om askespredning. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

Informasjon hos Statsforvalteren i Vestland