Gå til hovedinnhold Gå til footer

Forberedelse til planleggingssamtale

I tiden etter dødsfallet har inntruffet er det mange spørsmål som melder seg. Vi er behjelpelige med alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet. Ta kontakt med oss på vår døgnbemannede vakttelefon for råd og veiledning. Vår hentetjeneste er også i beredskap hele døgnet.

Konferanse
Samtalen vi har med de pårørende kaller vi en konferanse, der vi ordner med alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet og gravferden. Ring oss for å gjøre en avtale, og da kan vi bli enige om et tidspunkt for konferansen, besvare de aller viktigste spørsmålene og gi en generell orientering

Når vi mister en av våre kjære er det mange nye spørsmål som dukker opp. Mange har aldri vært i denne situasjonen før, og har derfor ikke oversikt over hva som er mulig. Det kan være fint å bruke litt tid hjemme før samtale med byrå, for å tenke gjennom hvilke muligheter en har. Vi gjør vårt ytterste for at dere skal få en personlig og verdig avskjed med deres kjære. 
Ikke nøl med å ta kontakt om dere lurer på noe. 

Det må velges en person av de pårørende som er ansvarlig for gravferden. Dette er den personen som er familien sin kontaktperson med oss og det offentlige, og den personen som formelt sett er ansvarlig for gravferden.

Valg av seremoni

En gravferd kan gjennomføres på ulike måter. Den kan være i regi av Den norske kirke, et annet tros- og livssynssamfunn eller en livssynsåpen seremoni. En står fritt til å velge selv. Ved en livssynsåpen seremoni står pårørende fritt til å velge rammene for seremonien selv. 

Kunngjøring av dødsfall

Dødsannonsen brukes for å bekjentgjøre en persons bortgang, den er personlig fra de pårørende og den benyttes for å informere praktisk om sted, dag og tid for gravferden. Dersom seremonien skal finne sted i stillhet/ikke oppgis, settes dødsannonsen inn kort tid etter at seremonien har funnet sted. Vi er behjelpelige med utforming og oppsett av dødsannonsen, og sender den til avisen uten ekstra kostnader.

Vi tilbyr også annonsering av dødsannonse på våre minnesider. Her kan du lese dødsannonser for våre gravferder. Det er også mulig å gi minnegave samt bestille blomster. Skriv gjerne inn din siste hilsen, tenn et lys eller gi en gave om dette er opprettet på minnesiden. Praktisk informasjon om begravelsen finnes også på siden.

Blomster til seremoni

Sorgbinderi av høy kvalitet

Hos oss kan du bestille blomster levert til seremoni samt blomster for levering til hjemmet. Ved å bestille blomster hos oss får du blomster i stil med hoveddekorasjoner vi leverer til gravferden. Du får sorgbinderi av høy kvalitet, uten tillegg i prisen sammenlignet med å bestille direkte hos blomsterforretning.

Vår blomsterbutikk er samlet på siden med minnesider og dødsannonser.

Hos oss får du høy kvalitet, og en samlet bestilling gir et helhetlig inntrykk av kirke/kapell/seremonirom.

Innhold i seremonien

Sang og musikk er en viktig del av seremonien, og er med på å bidra til en ramme for seremonien, uavhengig av seremoniform. Vi kan bidra med forslag til fellessanger/salmer, solosang og musikkinnslag, og videreformidler et bredt spekter av solister og musikere.

Valg av gravsted

Gravplassene er minnesmerker over mennesker som har stått oss nær, og over generasjonene før oss. Man kan gå til gravstedet for ro, og for å minnes dem man er glad i.

Alle har rett til en fri grav i sin hjemstedskommune, og gravplassene er åpen for alle, uansett religion eller livssyn. Som en hovedregel står man fritt til å velge hvilken gravplass i avdødes hjemstedskommune man ønsker å benytte. Imidlertid er enkelte gravplasser i Bergen forbehold de som sogner til den aktuelle gravplassen. Vi har oversikt over hvilke gravplasser dette til enhver tid gjelder. Dersom det er ønskelig med gravsted i en annen kommune enn avdødes hjemstedskommune, er dette mulig. De lokale kirkelige fellesråd som administrerer disse gravplassene krever utenbysavgifter for dette. Vi har nærmere oversikt over dette.

Valg av kiste

Når en av våre kjære dør, ønsker vi at avskjeden skal være i den avdødes ånd. Valg av kiste skjer ofte tidlig etter dødsfallet. For eksempel, en person som var glad i havet kan en marineblå kiste understreke dette. Vi tilbyr en rekke ulike varianter. I lokalene våre har vi også utstilling av de mest brukte kistene våre.

I katalogen under er et utvalg av det vi leverer av kister. Vi hjelper deg for at du skal få det produktet du ønsker.