Rimelig og forutsigbar kostnad for en begravelse

Kostnaden for en begravelse varierer og er avhengig av hvilke valg dere tar.

Vi samarbeider med lokale leverandører i de ulike kommunene i Egersund og Dalane for å fremme bærekraft, rimelige og forutsigbare priser. Vi veileder også i tråd med personlige ønsker og alternative valgmuligheter slik at dere får velge den løsningen dere vil ha.

Vi veileder dere for å finne frem til en rimelig og forutsigbar kostnad for begravelsen i tråd med prisforskriftens krav til minimums- og maksimumspris samt byråets priser.                                                                                                                                                                

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall

Transportrefusjon NAV. Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har NAV refusjonsordning.
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV. Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra NAV. Vi veileder om disse stønadene.

 

Prisliste
Prisoversikt
Prisoversikt uten seremoni, enkel og vanlig seremoni