Kostnad for en begravelse

Kostnaden for en begravelse varierer og er avhengig av hvilke valg dere tar.

Vi samarbeider med lokale leverandører i de ulike kommunene i Egersund og Dalane for å fremme bærekraft samt rimelige og forutsigbare priser. Vi veileder også i tråd med personlige ønsker og alternative valgmuligheter slik at dere får velge den løsningen dere vil ha. Det er fullt mulig å ha en fin og verdig begravelse med rimelige valg. Kort tid etter planleggingssamtalen vil dere få tilsendt en fullstendig oversikt vedrørende kostnadene for begravelsen.                                                                                                                                                    

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall

Transportrefusjon NAV. Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har NAV refusjonsordning.
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV. Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra NAV. Vi veileder om disse stønadene.

Andre stønadsordninger ved dødsfall

Ulike fagforeninger som Fagforbundet, Norsk Jernbaneforbund, KLP med flere, har ordninger om støtte ved dødsfall. Slike ordninger er ikke obligatoriske. Rett forespørsel til den aktuelle foreningen for å avklare om det finnes aktuell stønad.

Mange har også forsikringsordninger som kan gi utbetalinger ved dødsfall.

Spørsmål?

Hvis dere har spørsmål, er det bare å ringe, sende en mail eller komme innom til oss!

Prisliste

Vi veileder dere for å finne frem til en rimelig og forutsigbar kostnad for begravelsen i tråd med prisforskriftens krav til minimums- og maksimumspris samt byråets priser. 

Prisliste 2022