Kostnader for gravferd

Kostnaden for en gravferd varierer, det avhenger av hvilke valg man tar.

Vi gir opplysninger vedrørende kostnad for gravferd uten seremoni, enkel gravferd, vanlig gravferd, prisforskriftens krav til minimums- og maksimumspris samt byråets prisliste.

Vi gir veiledning med henhold til personlige ønsker og alternative valgmuligheter.
Vi kan bidra til en personlig og verdig gravferd uavhengig av kostnad.


Offentlige stønadsordninger ved dødsfall

Transportrefusjon NAV. Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har NAV refusjonsordning.
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV. Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra NAV. Vi kan veilede om disse stønadene.

 

Prisliste
Prisoversikt
Prisoversikt uten seremoni, enkel og vanlig seremoni