Gå til hovedinnhold Gå til footer

Våre brosjyrer

I brosjyrene kan du finne forslag til tekster til annonser og eksempler på hvordan en dødsannonse kan se ut, forslag til salmer og musikk, ulike kister, urner og blomster til gravferden. Vi håper brosjyrene kan være til inspirasjon og bidra til å gjøre valgene noe enklere.

Hvis dere har egne bilder dere ønsker å bruke i sangheftet, er det fint så lenge oppløsningen på bildet er god nok. Snakk med oss, så ser vi på noen forslag og kommer fram til en løsning sammen.

Kister og urner

Forslag til salmer og musikk

Annonser og vers

Motiver til salmehefter

Informasjon ved gravferd

Å miste et barn

Blomster til gravferd