Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hjelp ved dødsfall

Bjerkreim, Egersund, Lund, Sokndal og andre.

Vi er alltid å treffe på telefon 51 49 50 50

Det vil alltid være noen som svarer telefonen når du ringer, uansett tid på døgnet. Vi kan gi råd, veiledning og hjelp i den situasjonen du befinner deg i.

Et dødsfall fører med seg mange spørsmål og praktiske oppgaver. De aller fleste opplever bare noen få ganger i livet å være nær pårørende ved dødsfall. Derfor er mange ukjent med hvilke oppgaver som følger med.

Ta kontakt hvis du trenger hjelp av oss. Vi dekker hele Dalaneregionen og kan rykke ut på kort varsel i Bjerkreim, Egersund, Lund, Sokndal og andre steder.

Henting av den døde
Hvor raskt den døde kan hentes, kommer an på hvor dødsfallet skjer. Mange institusjoner har kjølerom, der den døde kan være inntil et møte med oss i begravelsesbyrået har funnet sted, og spørsmålene ved begravelsen er avklart. Dersom det ikke finnes slike muligheter, bør den døde hentes samme dag, og kjøres til egnet sted for kjølig oppbevaring.

  • Dødsfall i hjemmet eller utenfor institusjon
    Lege må tilkalles og dødsattest (legeerklæring om dødsfall), må være utstedt av lege før vi kan hente den døde. Hvis det er mistanke om et unaturlig dødsfall eller noen dør uventet alene, har legen ansvar for å kontakte politi som vurderer situasjonen. Pårørende tar deretter kontakt med begravelsesbyrået. Ved dødsfall i hjemmet henter vi vanligvis den døde på en båre. Deretter transporterer vi den døde til sykehus, sykehjem eller kapell der den døde blir stelt og lagt i kiste som oppbevares i kjølerom fra til begravelsen.
  • Dødsfall på institusjon, sykehus/bo- og servicesenter
    Personalet ved institusjonen kontakter lege. Legen skriver ut dødsattest. Pårørende tar kontakt med begravelsesbyrået. Når dødsfallet skjer på en institusjon, vil byrået legge den døde i kisten og sørge for videre transport til kirke/kapell. På Solbø sykehjem i Sokndal, er det personalet som steller og legger den døde i kisten.

Planleggingssamtale

Vi kan avtale en tid for planlegging av begravelsen. En slik samtale der vi sammen går gjennom spørsmål og valg knyttet til begravelsen, varer som regel ca. 1,5 - 3 timer. Planleggingssamtalen kan skje i et privat hjem, på vårt kontor eller via telefon- og/eller mailkorrespondanse. Hensikten med samtalen er å legge til rette for at begravelsen blir slik dere velger at den skal være.

I planleggingssamtalen går vi sammen gjennom alt av offentlige meldinger som må fylles ut og leveres i forbindelse med et dødsfall.

Vi kan også hjelpe til med å søke NAV om gravferdsstønad.

Før samtalen kan det være lurt å ta en titt på siden vår «Forberedelse til samtale». Der får dere noen ledetråder til hva dere må ta stilling til under planleggingssamtalen.

Alle våre gravferdskonsulenter og sjåfører er lokale og har derfor god kjennskap til lokale tradisjoner i Egersund og Dalane distriktet.