Gå til hovedinnhold Gå til footer

Våre Priser

Begravelser er ulike, ut fra hvilken valg man tar. Vi i Fuglerud Begravelsesbyrå tilpasser begravelser og kremasjonsseremonier ut fra pårørendes ønsker. Som et erfarent begravelsesbyrå gir vi alltid prisoverslag etter planleggingssamtalen vi har med dere. På den måten får dere oversikt over kostnadene på forhånd. 

 

 

Under har vi listet opp tre ulike eksempler.

Ved en enkel seremoni har vi tatt utgangspunkt i en seremoni i et kapell eller kirke med få deltakere. 

Ved en standard seremoni har vi tatt utgangspunkt i en seremoni med ca. 50 deltakere. 

Produkt/tjeneste Uten seremoni Enkel seremoni Standard seremoni
Kiste inkludert utstyr fra 4650,- fra 7.700,- fra 7.700,-
Stell og nedlegg i kiste fra 1040,- fra 1040,- fra 1040,-
Bringing av kiste til dødssted   930,- 930,-
Transport av avdøde til seremonisted, gravlund eller krematorium (se forklaring nedenfor) 2868* 4170,- 4170,-
Transport av utstyr og mannskap til seremonien   730,- 730,-
Mannskap i seremonien   Fra 3200,- Fra 3200,-
Pynt i kirken/kapell   Fra 660,- Fra 660,-
Trykte programmer     Fra 830,-
Kistedekorasjoner   Fra 150,- Fra 1500,-
Avgiftspliktig honorar 1270,- 1270,- 1920,-

Avgiftsfritt honorar utenfor avgiftsområde

Avgiftsfritt honorar innenfor avgiftsområde

1900,-

750,-

1900,-

1250,-

Fra 4100,-

Fra 1250,-

Dødsannonse   Fra 509,- Fra 2500,-
Sum Fra  Fra Fra

Kostnader for transport av den avdøde avhenger av hvor langt vi må kjøre. Ofte dekkes transporten av transportstønad fra Nav. Da betaler man kun en egenandel på 2868 kr. 

 

Vi i Fuglerud er opptatte av at fine og verdige gravferder, kan gjennomføres uavhengig av pris.

Vi håper at informasjonen er forståelig og lettleselig, og at dere tar kontakt med oss hvis det er noen spørsmål. 

Behovsprøv gravferdsstønad

Dersom den avdøde har lite midler, kan NAV dekke opptil 28 677 kroner av faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Gravferdsstønaden er behovsprøvd og vi bistår gjerne med veiledning i slike tilfeller. Vi kan reglene og søker for dere dersom det er behov for det.


NAVs stønad ved begravelse