Gå til hovedinnhold Gå til footer

Fra kisteverksted til moderne begravelsesbyrå

OM OSS

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS er et selvstendig og frittstående begravelsesbyrå, samtidig som vi er endel av  Byrågruppen Heder.

Byrået drives i dag av Tore Huuse Øwre, (daglig leder) John-Arild Kordahl, Tina Østerberg og Finn Fleischer. Gründerne Jon Kordahl og Odd Toverud er pensjonister og "frilansere" ved behov.

Selskapets historikk viser mer enn 70 års erfaring i bransjen.

Våre kontorer er i Kaffegata i Flisa sentrum, midt i mellom Kongsvinger og Elverum, med en avdeling i Kongsvinger. Byråets kunder hører for det meste hjemme i nordre Solør, i kommunene Åsnes og Våler, men vi har også endel oppdrag i omkringliggende distrikt fra Elverumsregionen i nord til Kongsvingerregionen i sør. 

Vi anstrenger oss for å kunne veilede og hjelpe mennesker med stor respekt. Gjennom god informasjon og tilrettelegging, planlegger vi personlige, trygge og verdige avskjeder - i tråd med deres ønsker.

Kontakt oss på 918 00 555 døgnet rundt - året rundt.

- Vi er alltid her for deg  -

BYRÅETS HISTORIKK

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud har røtter i Solør helt tilbake til 1920 årene.

Det var Olivius Nyen som etablerte kisteverksted, som senere ble utvidet med kjøp av bårebil og begravelsesbyrå.

I 1972 ble byrået solgt til Peter Lund, som igjen solgte til Jon Kordahl i 1978. Kordahl hadde arbeidet noen år i begravelsesbransjen i Oslo, og vendte tilbake til hjembygda da han fikk muligheten til å overta etter Lund. Byråets navn ble nå Begravelsesbyrået Jon Kordahl. 

Arbeidsmengden økte, så i 1986 ble Odd Toverud ansatt i firmaet. Byråets kontorer var i Hof - men i 1997 flyttet Jon Kordahl byrået til Flisa da han kjøpte Trangsrudgården i Kaffegata. Omtrent samtidig utvidet byrået med avdelingskontor i Elverum og Thorbjørn Stenshjemmet ble ansatt som gravferdskonsulent.

Fra 2001 – 2006 var Kordahl og Toverud en del av Fonuskjeden. I 2006 valgte imidlertid Jon Kordahl og Odd Toverud å starte for selv igjen under navnet Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud. Det ble et nytt, selvstendig og lokalt byrå for Solørregionen og Finnskogen. Nå med Odd Toverud som daglig leder.

John-Arild Kordahl kom inn i byrået i 2004, og i 2013 ble Tore Huuse Øwre ansatt. Som et ledd i bedriftens generasjonsskifte har Øwre overtatt stafettpinnen som firmaets daglige leder.

Hege Rusten fra Våler jobbet hos oss i ferier og helger gjennom mange år, før hun i 2017 ble ansatt som første kvinne i bedriften. Etter økonomistudier i Oslo valgte hun å bytte arbeidsfelt. 

Tina Østerberg ble tilsatt i november 2017, og Finn Fleischer begynte hos oss 1. januar 2019.

Odd Toverud og Jon Kordahl er nå pensjonister.

Begravelsesbyrået har i dag 4 gravferdskonsulenter med bred kompetanse. Alle byråets konsulenter har gjennomført Virke Gravferds ulike fagkurs. Det skal oppleves trygt å henvende seg til vårt byrå.

Kom gjerne innom og hils på oss - vi setter pris på den gode samtalen med mennesker i ulike livssituasjoner.

I 2019 ble vi medlem av gsb-gruppen som var en samarbeidsgruppe mellom flere begravelsesbyråer. I mars 2020 byttet gsb-gruppen navn til Heder. 

Kordahl & Toverud AS er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd, og jobber hele tiden for å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk».