Gå til hovedinnhold Gå til footer

Maks 50 i gravferd

- fra onsdag 15. desember er det maksimalt 50 mennesker som får samles til å ta avskjed i en gravferd.

Oppdatert 14. desember  2021:

Vi ønsker å legge til rette slik at alle pårørende skal kunne holde en verdig og god gravferd for sine kjære. Selv om det er «unntakstilstand» på grunn av koronaviruset.

Restriksjonene som er iverksatt er for mange en ekstra byrde til sorgen. Men de er helt nødvendige.

Fra og med onsdag 15. desember 2021 er det tillatt med maksimalt 50 deltakere i gravferd, og i noen seremonirom og kirker enda færre da arealet ikke er stort nok til å klare å holde minst en meter avstand. Det er også maksimalt 50 som kan komme i minnesamvær.

Skal vi kunne hjelpe dere med å gjennomføre en gravferd, er vi avhengige av å holde oss friske og ikke være satt i karantene. Vi ønsker heller ikke å bidra til å spre smitten.

For å være i stand til å hjelpe alle vil vi:

  • Ikke gi klemmer og håndtrykk, selv om det er den mest naturlige del av møtet med mennesker.
  • Legge opp til å gjennomføre så mange som mulig av møtene med pårørende - der det ikke er tvingende nødvendig at vi møtes fysisk - via telefon, epost og Skype/Facetime.
  • Benytte munnbind i møte med pårørende og i seremonier - for deres og vår beskyttelse. 

Til deg som planlegger å gå i en seremoni:

Vurderer du eller noen av dine nærmeste å delta i en gravferdseremoni, er du pålagt å følge myndighetens smitteverninstruksjon.

Det skal være mulig med minst 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet.

Det vil være oppslag om dette ved inngangspartiet, og våre medarbeidere vil bistå med hjelp.

Du kan ikke delta i seremoni

  • hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
  • dersom du er i karantene
  • dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Du bør ikke delta i seremonien dersom du

  • har en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell og andre)
  • har nedsatt helse
  • Ta eventuelt kontakt med oss på telefon eller epost – om du er usikker.

Vis omsorg – ta hensyn – bruk minnesidene

Vi er bekymret for sorgprosessen etter dødsfall i tida som kommer. Det naturlige er at man gjennom besøk, deltakelse i seremoni og minnesamvær viser omsorg, tar del i sorgen og bryr seg om hverandre. Slik situasjonen er nå bortfaller disse naturlige møteplassene.

Du kan likevel delta. Du kan vise din omsorg.

Vis din deltakelse ved å tenne et lys, skriv en hilsen eller del bilder/video på minnesiden for den avdøde. Vi vet av erfaring fra før korona-viruset, at dette betyr mye for de etterlatte. Minnesiden er en god måte å vise omsorg på.

Du kan også bestille blomster til de etterlatte eller seremonien på minnesiden, det koster ikke mer enn om du bestiller direkte i butikken.

 

Vi tilbyr også at våre seremonier kan streames og vises på minnesiden, slik at man kan delta i seremonien på telefon, pad eller pc.

Vi håper du forstår at det er spesielle tider, viser ekstra omsorg og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Helsemyndighetenes anbefalinger
Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og bidrar til å redusere spredningen av koronaviruset. Tiltakene vurderes fortløpende.
Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her.