Gå til hovedinnhold Gå til footer

Forberedelser til samtale med begravelsesbyrået

Hensikten med planleggingssamtalen er å legge til rette for at begravelsen skal bli slik dere ønsker for avdøde, men det er mange valg og beslutninger som må tas og for noen kan det bli litt overveldende.

For mange kan det være til hjelp å bruke litt på å tid til å forberede seg på alle valgene de vil bli stilt overfor og orientere seg om hvilke muligheter som finnes. Noen ganger blir det likevel for mye å skulle ta alle beslutninger og valg i et møte som ofte finner sted nokså kort tid etter dødsfallet. Da kan det være bedre å dele det opp i flere, kortere møter – eller at vi gjør en del per telefon og e-post. Hva som er den beste løsningen for dere, finner vi ut av i fellesskap.


På disse sidene har vi samlet en del informasjon vi tror kan være til hjelp i forberedelsene til planleggingssamtalen.

Valg av seremoniform

En begravelse er for mange en mulighet til å ta avskjed og til å hedre et levd liv. De aller fleste har behov for en seremoni, og for mange er den en viktig del av sorgprosessen. For noen er gravferd uten seremoni, eller en enkel markering ved kisten eller ved urnenedsettelse, et riktig valg.

Kunngjøring av dødsfallet

De fleste ønsker fortsatt dødsannonse i lokalavisen. I tillegg blir annonsen publisert på vår hjemmeside og i den digitale utgaven av lokalavisen. Stadig flere ønsker også at vi skal opprette en minneside for avdøde der de etterlatte kan dele informasjon om seremonien, og familie og venner kan dele kondolanser og bilder. 

Seremoniporgram

I alle seremonier, også de som følger en bestemt liturgi, er det mulig å bestemme mye av innholdet selv og gjøre seremonien personlig. Bruk av personlige bilder i seremonien og i utformingen av programmet er vanlig, og for mange med på å gjøre seremonien personlig. Se gjerne eksempler på bilder til program og forslag til musikk for inspirasjon.

Valg av musikk

For mange er valg av musikk viktig for å gjøre seremonien personlig. Om det skal være salmer, annen fellessang, solistinnslag eller musikkavspilling og hvor mange slike innslag du kan ha, avhenger av seremoniform og om den skal følge en bestemt liturgi. Uansett er vi behjelpelig med å bestille solister og musikere. 

Se gjerne i vår brosjyre om musikk til seremoni og hør på våre forslag til musikk. 

Valg av kiste

For mange er det viktig at begravelsen blir personlig og at man kan kjenne igjen avdøde i alle valg, også ved valg av kiste. For noen er en ubehandlet furukiste helt riktig, for andre kan en sortlakkert kiste være det riktige valget. Her kan du se et utvalg kister fra vår leverandør.

Blomster til begravelsen

Ved valg av blomster er det mange som vil bruke farger og blomstertype avdøde har vært glad i. For andre er årstid eller elementer som kan gjenspeile avdøde viktigst.

Vi bestiller våre blomster hos de lokale blomsterbutikkene.

Minnesamvær

Mange vil gjerne samles til et minnesamvær etter seremonien. Hvis man vil at det skal være åpent for alle, kan man invitere i dødsannonsen, eller det kan være et lukket arrangement for de aller nærmeste.

Det finnes flere gode lokaler til minnesamvær, enten dere blir få eller mange, og vi hjelper gjerne til med å finne gode løsninger!

Valg av gravsted

Mange har et gravsted som har vært brukt tidligere som de ønsker å videreføre, andre velger å ta ut et nytt gravsted. I de fleste kommuner finnes det mulighet for gravlegging på navnet eller anonym minnelund. Noen ønsker ikke et gravsted i det hele tatt, men vil heller ha en askespredning.

Våre brosjyrer

I brosjyrene våre finner du forslag til salmer og musikk, forslag til tekster til annonser og eksempler på hvordan dødsannonsen kan se ut, ulike kister og urner og blomster til gravferden. Vi håper brosjyrene vil være til inspirasjon og bidra til å gjøre valgene enklere.

Hvis du lurer på noe, så ta kontakt med oss!