Gå til hovedinnhold Gå til footer

Mer om offentlige skjemaer og papirer

I planleggingssamtalen hos oss blir du bedt om å signere på de papirene vi trenger for å melde dødsfallet til tingretten, underrette kirkegårdsmyndighetene om gravlegging og eventuelt å søke om tillatelse til kremasjon.

Folkeregisteret får beskjed om dødsfallet gjennom legeerklæringen som utstedes i forbindelse med dødsfallet, de etterlatte skal altså ikke selv underrette folkeregisteret. Her kan du lese mer om hvordan dødsfall registreres.

Dersom det er grunnlag for å kreve transportstønad fra NAV og/ eller søke om gravferdsstønad, hjelper vi med å innhente nødvendige opplysninger, fylle ut og sende søknad. Her kan du lese mer om NAVs stønader ved dødsfall.

Selv om vi sender melding om dødsfall til tingretten, må de etterlatte selv sende melding om skifte av dødsbo. Denne meldingen skal sendes til avdødes bostedskommune innen 60 dager etter dødsfallet. Her kan du lese mer om arv og skifte.

Når en person dør, blir adressen fjernet fra folkeregisteret. Det betyr at det ikke blir sendt ut skattemelding eller skatteoppgjør. Her finner du mer informasjon om skattemelding og skatteoppgjør for avdøde.