Begravelse med seremoni med dyre tilvalg

Hos oss kan en begravelse med dyre valg koste 74 900,-

Hva en begravelse maksimalt kan koste er umulig å stille opp, det avhenger fullt ut av de valgene man gjør. Vårt eksempel viser hva en begravelse kan koste med 50 programmer, vår dyreste kiste og en stor kistedekorasjon.

I dette eksempelet har vi brukt Continental, en klassisk kiste i beiset kirsebærtre og høyglanset overflate. Kisten er utstyrt med todelt lokk, kraftig sokkel og bærestang i kirsebærtre. Continental leveres med pute, teppe og anisktsduk.
To assistenter foretar stell av avdøde før nedlegging i kiste.
Nødvendige tiltak for hygiene og smittevern.
I eksempelet har vi lagt inn det som kan være total kostnad til transport dersom vilkårene for rett til transportstønad fra Nav ikke er oppfylt. Behovet for transport vil variere og avhenger blant annet av dødssted og seremonisted.
I dette eksempelet inngå annonsering på egen minneside, eller bare på portal dersom man ikke ønsker minneside, samt en annonse i lokalavisen på ca 75mm.
Stor kistedekorasjon med bånd.
50 program med eget design. Digital trykk på tykt papir.
Vi er til stede med en assistent som tar hånd om alt det praktiske både før og etter seremonien og som sørger for at blomster blir plassert og seremonirommet pyntet.
Planleggingssamtalen kan enten være på vårt kontor, eller vi kan komme hjem til deg. I samtalen går vi gjennom informasjon som er relevant for dere i planleggingen og besvarer eventuelle spørsmål dere må ha. Det er mange detaljer som skal på plass og dermed mange valg som skal tas i en slik samtale. Mange synes det er godt å få mulighet til forberede seg litt på forhånd, før samtalen med oss. mer informasjon om hva det kan være lurt å ha tenkt gjennom før samtalen med oss finner du i hovedmenyen.
Vi bistår med utfylling og melding av papirer til det offentlige og gjør alle nødvendige bestillinger.
Vi hjelper deg gjerne med å finne frem til riktige skjemaer og hvor du kan finne mer informasjon om arv og skifte.
Dersom avdøde etterlater seg få eller ingen midler kan Nav gi inntil kr. 26.011,- i gravferdsstønad. Transportkostnader kan søkes dekket av Nav når nødvendig transport er over 20 km. Vi kan hjelpe deg med å få avklart om du har rett til stønad og være behjelpelig med søknad til Nav.