Gå til hovedinnhold Gå til footer

HEDER De lokale gravferdsbyråene

Byrågruppen HEDER AS er et fellesskap av familieeide begravelsesbyråer over hele landet. Gjennom samarbeid med andre skal vi bli enda bedre.

Heder Fb Poster 1200X628 Forslag 02 Side 4 – Kopi

Om oss i Heder

Heder er et fellesskap av familieeide begravelsesbyråer over hele landet. Felles for alle oss i Heder er at vi har sterk tilknytning til lokalmiljøet vi holder til i og at vi har god kjennskap til lokale tradisjoner. Flere av oss kommer fra familier som har drevet begravelsesbyrå i mange generasjoner.  

Men tidene endres, og vi må være villige til å endre oss med den. Selv om vi har tro på at kunnskap om lokale skikker og tradisjoner kommer til å være viktig også fremover, tror vi det er viktig at vi som byrå henger med på den utviklingen som skjer slik at vi kan tilby de familiene som kommer til oss gode og aktuelle tjenester.

Som en del av Heder kan vi dra nytte av kompetansen og erfaringen til engasjerte, dyktige medarbeidere fra nord til sør - det tror vi er en fordel, ikke bare for oss, men også for de familiene som kommer til oss.