Gå til hovedinnhold Gå til footer

Om oss

Sukken Begravelsesbyrå er et frittstående, familiedrevet byrå som har bistått familier i Krødsherad, Ringerike, Hole og Jevnaker gjennom fire generasjoner.

Vi i familien Sukken har drevet forretning på Nordre Torv 5 i Hønefoss siden 1912. Det begynte med August Sukken som kjøpte Nordre Torv 5 hvor han drev som møbelsnekker. Han fikk stadig spørsmål om å snekre kister og sammen med sønnene Johan og Gunnar leverte de kister til familier i hele distriktet. Etter hvert som tidene forandret seg ønsket stadig færre å ordne alt det praktiske rundt begravelser selv og kistesnekkeriene gikk fra bare å levere kister til å bli begravelsesbyråer.

I mange år drev Johan begravelsesbyrå og kistesnekkeri sammen med sin kone, Tora Sukken og da Johan døde i 1976, fortsatt hun driften av begravelsesbyrået frem til 1980 da døtrene Gro og Anne overtok. Selv om hun formelt overlot ansvaret for bedriften til døtrene, var Tora involvert i den daglige driften helt frem til hun døde i 2000. Sukken kom tidlig med i bransjeorganisasjonen BFN som etter hvert ble til Virke Gravferd. Etter nesten 40 år var det i 2019 på nytt tid for et generasjonsskifte. Denne gangen var det Anne Cathrine Sukken Bjørnholt og Guro J. Sukken Rogne som overtok driften av Sukken Begravelsesbyrå i Hønefoss, på Jevnaker og i Hole fra sine mødre Gro Sukken Bjørnstad og Anne Sukken.

Det å drive begravelsesbyrå i dag er ikke det samme som det var i 1960 eller 1990 for den sakens skyld. Tiden endres - og vi med den. For å sikre at vi som et lite, frittstående familieeid byrå skulle kunne fortsette å tilby våre kunder aktuelle tjenester, var vi i 2020 med på å starte Byrågruppen Heder AS som består av frittstående, familieeide begravelsesbyråer over hele landet. Som en del av Heder kan vi fortsatt få være frittstående og familiedrevet samtidig som vi har fordelen av å være del av et større fellesskap. Det tror vi gjør oss bedre rustet til å kunne legger til rette for at familiene i vårt distrikt skal kunne planlegge den begravelsen som passer for dem.

Vi er stolte og takknemlige for at vi gjennom alle disse årene har fått lov til å hjelpe så mange familier i Ringerike, Hole, Krødsherad og på Jevnaker med de mange oppgavene som følger ved et dødsfall.