Begravelse uten seremoni

Hos oss kan en gravferd uten seremoni koste 12 320,-

Prisen er for en gravferd uten seremoni med lite behov for bistand. I oppsettet er det ikke lagt inn annonse og det er lagt til grunn at båretransport kan kreves dekket av Nav. Mer informasjon om hva som inngår i prisen og eventuelle tillegg finner du under. 

Enkel kiste i ubehandlet furu. Kisten leveres med pute, teppe og ansiktsduk.
To assistenter foretar stell av avdøde før nedlegging i kiste.
Nødvendige tiltak for hygiene og smittevern.
Dersom transporten ikke oppfyller Navs vilkår for rett til transportstønad vil det kunne tilkomme et pristillegg.
Dersom man ønsker en dødsannonse enten i lokalavisen eller bare publisert digitalt på minneside portal, er vi behjelpelig med det. Digital publisering på minneside/ portal gir en tilleggskostnad på 500,-. Ved annonsering i avis er det avisens priser som avgjør tilleggskostnaden.
Når det ikke skal være noen seremoni er det bare behov for en kort samtale.
Vi bistår med utfylling og melding av papirer til det offentlige og gjør alle nødvendige bestillinger.
Vi hjelper deg gjerne med å finne frem til riktige skjemaer og hvor du kan finne mer informasjon om arv og skifte.
Dersom avdøde etterlater seg få eller ingen midler kan Nav gi inntil kr. 26.011 i gravferdsstønad. Transportkostnader kan søkes dekket av Nav når nødvendig transport er over 20 km. Vi kan hjelpe deg med å få avklart om du har rett til stønad og være behjelpelig med søknad til Nav.