Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvem som sørger for gravferden

Noen ganger har avdøde selv enten planlagt sin egen gravferd, eller uttrykt ønsker for begravelsen. Det er opp til den som er ansvarlig for gravferden å avgjøre om ønskene skal følges, men ifølge gravferdsloven skal gravlegging skje med respekt for avdødes tro eller livssyn.

Det foreligger ingen plikt til å sørge for noens begravelse, bare en rett. Med mindre avdøde, ved skriftlig erklæring, har fastsatt hvem som skal ha retten til å være ansvarlig for begravelsen, gis den til avdødes nærmeste etterlatte i følgende rekkefølge: ektefelle/ samboer, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Når en begravelse skal planlegges, er det ofte mange som har behov for å få være med å påvirke innhold og form. Selv om det formelt er en som har rett til å ta alle avgjørelser, er det viktig at alle de nærmeste blir hørt og får være med i prosessen.

Hvis like nære etterlatte ikke blir enige om hvem som skal stå ansvarlig, er det kommunene som bestemmer hvem som skal få rett til å besørge begravelsen. Retten gis til én person som får myndighet til å treffe alle beslutninger i forbindelse med begravelsen. Kommunens avgjørelse kan ikke ankes.

I de tilfellene der det ikke er noen etterlatte som ønsker å være ansvarlig for begravelsen, er det den kommunen avdøde bodde i som må ta på seg ansvaret for begravelsen. Utgiftene til begravelsen vil kommunen normalt kreve dekket av dødsboet