Gå til hovedinnhold Gå til footer

Når en du står nær dør

Tiden etter et dødsfall kan være preget av følelser og reaksjoner man kanskje aldri har kjent på før. Noen ganger gjør omstendigheter rundt dødsfallet det ekstra vanskelig for de etterlatte, og noen ganger kan følelsen av lettelse være nesten like sterk som følelsen av sorg.

Mange opplever de første dagene som kaotiske, og likevel - midt i denne vanskelige tiden - er det mange valg som må tas og mye som må gjøres. Da kan det være godt å få hjelp til å orientere seg så man kan ta gode, riktige valg. Vår oppgave er å bistå dere, og å legge til rette for en gravferd i tråd med deres ønsker. Under kan du finne litt mer informasjon om hva som skjer i de første dagene etter et dødsfall.

Hjelp ved dødsfall

De fleste dødsfall skjer på institusjon og de pårørende har fått anledning til å forberede seg på det som skal skje, men noen ganger gjør omstendighetene rundt dødsfallet at man har behov for akutt hjelp. 

Vi er tilgjengelig hele døgnet og kan alltid hjelpe.

Henting ved dødsfall

Når avdøde må hentes avhenger av hvor dødsfallet inntraff og deres ønsker. Hvis dere har behov for henting, eller har spørsmål om henting eller noe annet, er vi alltid tilgjengelig og kan nås på vår vakttelefon 32 12 15 37  hele døgnet. 

Ansvarlig for begravelsen

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Det foreligger ingen plikt til å sørge for noens begravelse, bare en rett. Med mindre avdøde har fastsatt hvem som skal ha retten til å være ansvarlig for begravelsen, gis den til avdødes nærmeste etterlatte.

Planleggingssamtale

Etter dødsfallet må de etterlatte kontakte oss for å avtale en samtale. Vi er tilgjengelig på telefon 32 12 15 37 hele døgnet. Det er mye som skal avklares og det kan være godt å slippe hastverk, så sett gjerne av to til tre timer til denne samtalen. Vi kan komme hjem til dere, eller dere kan komme til vårt kontor.

Syning

Når noen du står nær dør, kan det være godt å ta seg tid til å stoppe litt opp. Det finnes ingen fasit for en avskjed, men for mange kan det være godt å se avdøde en siste gang

Kistetransport

Behovet for transport varierer avhengig av hvor dødsfallet fant sted, om det skal være begravelse eller kremasjon og hvor en eventuell seremoni skal finne sted. Hvis det er ønske om å følge kistetransporten enten ved henting, overføring til seremonisted, gravsted eller krematorium, legger vi til rette for det. 

Begravelse

Seremonien finner som regel sted innen en til to uker etter dødsfallet. Det er opp til de etterlatte å velge om seremonien skal følge Den norske Kirkes ordning, et annet tros- og livssynssamfunn eller om den skal være livssynsåpen.

Minnesamvær

Mange synes det er godt å kunne samles etter seremonien og da er det naturlig å ha et minnesamvær. Vi hjelper gjerne med å finne en god løsning som passer for dere.

Offentlige papirer og skjemaer

Det er mange instanser som skal underrettes ved dødsfall. I planleggingssamtalen med oss får du god informasjon om hva vi kan gjøre for deg, og hvilke ting du må gjøre selv.