Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva er en livssynsåpen seremoni?

 "Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn" Gravferdsloven § 1. 

 

Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke, eller andre tros- og livssynssamfunn. For personer som ikke har en nær tilknytning til et trossamfunn, vil en slik seremoni være et godt alternativ.

I livssynsnøytrale seremonier vil det sammenlignet med tradisjonelle seremonier være større valgfrihet i oppbygning. Det er ingen krav til hva en slik gravferdsseremoni skal inneholde. Det vil være mulig å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner og religioner.

Familien kan fritt velge musikk, dikt, minneord og annet innhold som gjenspeiler den avdødes liv.  

Selve seremonien kan skje i nøytrale kapell, forsamlingslokaler, eller utendørs.

Vi i Fuglerud kan bidra med informasjon, råd og praktisk hjelp til gjennomføringen av en livsynsåpen seremoni.  Vi har også oversikt over egnede lokaler i nærområdet.

 

Alltid her for deg!