Gå til hovedinnhold Gå til footer

Begravelse eller bisettelse?

For mange er ritualene rundt gravferd, mest omtalt som begravelse, ukjent. Derfor er det overraskende mange ting å ta stilling til og en slik avgjørelse er om den døde skal begraves eller bisettes (det vil si kremeres).

to personer står ved en grav

Det kan være tøffe avgjørelser å ta når du står i det, og det er et par ting som er viktige å tenke på før du tar et valg. Kanskje har du allerede tenkt mye på det, men for deg som er usikker, har vi skrevet noen ord om forskjellen mellom begravelse og bisettelse, og hvordan de to seremoniene utføres, slik at dere kan velge det som føles riktig for dere.

Forskjellen mellom begravelse og bisettelse

Den største forskjellen mellom begravelse og bisettelse, er om den døde skal gravlegges i kiste på gravlunden eller om den døde skal kremeres. En begravelse er en seremoni som avsluttes med at kisten senkes i graven, mens en bisettelse avsluttes med at kisten kjøres til krematoriet. Ved en bisettelse settes urnen ned i gravstedet på et senere tidspunkt, eller om ønskelig, spres asken utover annet tillatt sted.

Det er ingen krav til livssyn eller religion ved verken begravelse eller bisettelse. Alle som ønsker det, kan begrave sine kjære på en offentlig gravplass. Det samme gjelder ved bisettelse: De som ønsker det kan gravlegge i urne eller spre asken utover tillatt sted.

Slik gjennomfører vi en begravelse

Det er viktig for oss at en begravelse gjennomføres med respekt. Som regel er det først en seremoni i en kirke, et kapell eller annet egnet sted. Deretter følger vi kisten til graven og senker kisten ned i jorden.

Begravelse er mest vanlig i Norge, men i Oslo og omegn er det bisettelse som er mest vanlig. Er gravferdsseremonien i regi av Den norske kirke, er det vanlig at begravelsen ledes av en prest, mens en livssynsåpen begravelse kan ledes av en gravferdstaler.

Hvordan vi gjennomfører en bisettelse

I likhet med begravelse, er bisettelse en respektfull måte å si farvel med den døde på. Her er det også vanlig å gjennomføre en seremoni i forkant, enten religiøs eller livssynsåpen. I en bisettelse følger vi ikke kisten til gravplassen, men sier farvel under seremonien. Etter seremonien blir gjerne kisten båret ut til begravelsesbilen som kjører til krematoriet hvor den blir kremert.  Urnenedsettelsen vil finne sted senere, eller asken kan spres på tillatt sted.

Hvem tar valget?

Det er den dødes nærmeste etterlatte over 18 år som har rett til å besørge gravferden. Om du skal velge begravelse eller bisettelse, avhenger ofte av den dødes egen trosretning og oppfatning. Det kan derfor være greit å undersøke om den døde har gitt uttrykk for noen spesielle ønsker i forkant av sin bortgang før du bestemmer deg. Dette er heller ikke et valg du trenger å være alene om, men et valg som kan tas sammen med resten av familien eller ved hjelp av begravelsesbyrået. 

Vi er et familieeid begravelsesbyrå, og det er viktig for oss at dere føler dere ivaretatt gjennom hele prosessen etter å ha mistet noen. Vi kan bistå med gode råd og innspill gjennom hele prosessen, og er tilgjengelige også utover normal arbeidstid – når som helst. Gravferd er ikke bare en jobb for oss, men også et ønske om å kunne gjøre en forskjell. Dere som tar kontakt med oss har mistet noe av det kjæreste dere har, og vi ønsker kunne være en god støtte fra start til slutt.

Om du er usikker på om dere ønsker en begravelse eller bisettelse, ta kontakt med oss for gode råd og innspill i prosessen.