Gå til hovedinnhold Gå til footer

Våre Priser

Prisen på en begravelse eller bisettelse varierer ut ifra hvilke produkter og tjenester som ønskes. Nedenfor har vi listet opp ulike priseksempler:

Rimelig gravferd med forhåndsdefinert innhold

For å gjøre det rimeligere for deg har vi planlagt mye på forhånd. Nedenfor finner du to oppsett for gravferd med forhåndsdefinert innhold til en forutsigbar, fast pris.

Dette forslaget passer for de som ikke ønsker seremoni. 

Kisten fraktes direkte til krematoriet eller gravplassen uten familie til stede

For å holde prisen lav, er det få endringer du kan gjøre i denne pakken. Dersom du ønsker det, kan det benyttes en annen kistemodell, og dødsfallet kan annonseres i avis eller på nett/minneside. Totalprisen økes i henhold til disse endringene.

Dersom avdøde allerede er bragt fra dødsstedet til egnet oppbevaringssted, kan dette komme som en ekstra kostnad.

Denne pakken inkluderer: 

Kort samtale for nødvendige opplysninger og avklaringer
Meldinger til det offentlige
Enkel kiste
Standard urne 
Stell og nedlegg i kiste
Transport til krematoriet eller gravlund
Bistand med valg av gravsted

Dette forslaget passer for de som vil arrangere en helt enkel seremoni uten så mange tilpasninger.  

Vi bistår ved en enkel, liten seremoni i utvalgte kapeller i Oslo.

Det er mulighet for å legge til annen kiste, urne, blomster eller dødsannonse i avis. Dette blir lagt til i prisen.

Denne pakken inkluderer: 

Kort samtale for nødvendige opplysninger og avklaringer
Meldinger til det offentlige 
Hvit eller furu kiste
Standard urne 
Stell og nedlegg i kiste
Henting og transport
Assistanse i seremonien
50 enkle program
Kistedekorasjon
Leie av pynteutstyr
Pynting i seremonien og opprydding
Minneside og dødsannonse på nett

Personlig tilpasset gravferd

Personlig tilpassede gravferder er det mest vanlige. Under har vi listet opp to ulike eksempler som et utgangspunkt dersom man ønsker å bestemme innholdet selv. 

Dette forslaget tar utgangspunkt i at seremonien arrangeres i regi av kirken eller andre tros og livssynssamfunn.

Her har vi satt av god tid til en samtale, hvor en av våre konsulenter veileder deg gjennom alle valg vedrørende gravferden.

Prisen vil bli påvirket av valgene man tar, som blant annet kistemodell, urne, blomster, dødsannonse, minnesamvær, gravsted, og innhold i seremonien. 

Under har vi listet opp produkter og tjenester som vi ofte bistår med i en livssynsåpen gravferd: 

Planleggingssamtale med oppfølging
Meldinger til det offentlige
Oppfølging med prest og musikere
Valgfri kiste
Valgfri urne
Stell og nedlegg i kiste 
Henting og transport
Samling rundt åpen kiste
Assistanse i seremoni
Sang program
Kistedekorasjon med bånd
Leie av pynteutstyr
Pynting i seremonien og opprydding
Minneside og dødsannonse
Lydanlegg
Soloinnslag

Vi bistår med å arrangere livssynsåpne seremonier hvor de pårørende kan bestemme alt innholdet og regien i seremonien selv.

Her har vi satt av god tid til en samtale, hvor en av våre konsulenter veileder deg gjennom alle valg vedrørende gravferden. Vi kan også stille med en av våre dyktige gravferdsstalere fra byrået.

Prisen vil bli påvirket av valgene man tar, som blant annet kistemodell, urne, blomster dødsannonse minnesamvær, gravsted og innhold i seremonien.

Under har vi listet opp produkter og tjenester som vi ofte bistår med i en livssynsåpen gravferd: 

Planleggingssamtale med oppfølging
Meldinger til det offentlige 
Oppfølging med taler, musikere
Sorgsamtale med taler? 
Valgfri kiste 
Valgfri urne
Stell og nedlegg i kiste
Henting og transport
Samling rundt åpen kiste
Assistanse i seremonien
Sang program
Kistedekorasjon
Leie av pynteutstyr
Pynting i seremonien og opprydding
Minneside og dødsannonse
Lydanlegg
Soloinnslag/ Solosang

Trygghet og forutsigbarhet

Vi i Heder – M. Jacobsen gjennomfører en fin og verdig gravferd uavhengig av pris. Etter første planleggingssamtale vil dere få et prisoverslag, som justeres ved eventuelle endringer. På denne måten sikrer vi at dere som pårørende har full kontroll og forutsigbarhet. For mer informasjon vedrørende pris er det bare å ta kontakt med oss

Vi har høy kompetanse rundt offentlige støtteordninger for å dekke utgifter vedrørende gravferd. Vi bistår med å søke behovsprøvd gravferdsstønad, og transportstønad. Dette gjør at familien kan være trygg på å få de tilskuddene man eventuelt har krav på.