Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva koster en begravelse?

Dette er et spørsmål mange stiller, og ofte er det vanskelig å gi et eksakt svar. Daglig leder hos Heder – M. Jacobsen gravferd, Kristin Lian forklarer hvilke elementer som spiller inn.

to hender

Mange ulike elementer spiller inn

En begravelse eller bisettelse inneholder mange elementer og de aller fleste av disse har en pris. Alle våre kunder har forskjellige behov og forskjellig utgangspunkt. Hos oss vil du få et korrekt prisoverslag etter konferansen og det vil alltid være mulig å gjøre endringer. I tillegg til våre varer og tjenester, vil en faktura fra oss inneholde andre utlegg byrået tar hånd om. Blant disse finner vi dødsannonser, blomster, programmer og solister. Det er ofte disse utleggene som utgjør de store forskjellene på fakturaen. Ved å skreddersy gravferden etter den avdødes og de etterlattes ønsker sørger vi for en verdig avskjed – alltid, uavhengig av pris.

Ute på oppdrag, enten det gjelder transporter eller ved seremonien, må vi være to personer. Dette er rett og slett fordi man må være minimum to for å forflytte kisten. Ofte vil en gravferd fra en kirke være mer kostbar enn en gravferd fra et kapell. Dette fordi vi fra byrået bruker mer tid på å klargjøre seremonien i en kirke. Her i Oslo er det som oftest slik at det ikke er kirketjener til stede og da må vi stå for alt rundt på egenhånd.

Vi tilpasser seremonien etter de etterlattes ønsker

Ved våre 10 siste fullverdige seremonier har gjennomsnittsfakturaen ut til kunden ligget på 40.100,-hvor den laveste var på 20.100,- og den høyeste på 55.000,-. I prisen ligger kiste, urne, nedlegg og stell av den døde, hygieneutstyr, transporter med begravelsesbil, utstyr til seremoni, musikk, assistanse ved seremoni, syning, konferanse med de etterlatte (ca. 2 timer), etterarbeid, veiledning, melding av offentlige papirer, blomster, annonser, minneside, programmer, minnebok og honorarer. Det eneste som ikke hører med i disse fakturaene er minnesamvær og inskripsjon på gravstein eller ny gravstein.

I begravelsen med den laveste fakturaen er det gjort rimeligere valg, men dette betyr på ingen måte at begravelsen ikke ble verdig og vakker. Seremonien inneholdt både vakre blomster på kisten, musikkavspilling, minneside og annonse på nett, slik at de etterlatte fikk tatt et verdig og godt farvel.

Begravelsen med høyest pris i beregningen ovenfor var en stor kirkeseremoni. Her ble det valgt en dyrere kiste, solist, flere annonser i ulike aviser, en stor kistedekorasjon og ekstra pynt. Denne familien ønsket solosang og forsang. De ville også ha spesielle blomster og ekstra blomsterpynt. Her ble det også utformet spesielle programmer.

seremonibilde-m.jacobsen

Vi utgjør en forskjell for etterlatte

Daglig leder Kristin Lian: For oss i Heder – M. Jacobsen gravferd er det viktigste å kunne gjøre en forskjell for hver enkelt av våre kunder. Vi strekker oss langt for at livet skal være litt lettere for de som står igjen og skal gå videre.

Heder – M. Jacobsen gravferd hjelper og veileder slik at du som kunde kan ta gode valg som passer med deres og avdødes ønsker. I tilfeller hvor det er aktuelt søker vi om gravferdsstønad og trekker den fra på fakturaen. Gravferdsstønaden er i 2023 på maksimalt kr. 27.399,-.

Heder – M. Jacobsen Gravferd har helt siden 1896 bistått familier som har mistet sine kjære. Vi er et familieeid begravelsesbyrå med lang erfaring og stor kunnskap. Du er varmt velkommen til et av våre lokaler etter avtale, men vi kan også komme hjem til deg for en samtale. Vi dekker hele Oslo og du finner oss på GrønlandMajorstuen og Haugerud.

Vi setter kunden i fokus og du vil få én person å forholde deg til hele veien. Vi er alltid her for deg.

Har du spørsmål eller vil du ha hjelp? Ta kontakt på tlf: 23 15 89 00 eller på e-post: post@gravferd.no