Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvordan håndtere sosiale medier når noen dør?

Det kan være tungt å slette sosiale medier til noen man er glad i, og mange er usikre på hvordan man skal gå frem for å håndtere den digitale arven. Her finner du råd og veiledning på hvordan du kan gå frem.

DIGITALT DØDSBO: Etterlatte må stadig oftere rydde opp i det digitale dødsboet og altfor få tenker over og er forberedt på hvordan de skal håndtere den digitale arven. Foto: iStock

Den digitale arven er mer enn bare sosiale medier. Bilder, dokumenter og andre filer ligger ofte låst på en iPad, mobil eller PC og medfører at etterlatte ikke får tilgang. Dette er noe den enkelte selv og etterlatte bør forberede seg på.  

– Vi lever stadig mer digitalt og har bilder, dokumenter og kontoer spredt på mange apper og tjenester på nett, og selv om man går bort fysisk, så vil det digitale liv fortsette å «leve», og altfor få er forberedt på den digitale arven, sier Kristin Lian, daglig leder i M. Jacobsen Gravferd.

1131 M Jacobsen 0159 Web

– Det å snakke med dine nærmeste om hvordan dine digitale kontoer skal håndteres ved dødsfall vil være en god start, påpeker Kristin.

Digitalt dødsbo

­­– Å rydde i det digitale dødsboet er tungt midt i sorgen og sjokket over å ha mistet en av sine nærmeste, og mange har erfart at det ikke er enkelt å håndtere en plutselig bortgang. Det kan være utfordrende å få oversikt og rettmessig tilgang gjennom brukernavn og passord, sier Kristin.

Her er noen råd for hvordan du kan gå frem for å håndtere det digitale fotavtrykket:

Bruk testamentet

Det tryggeste vil være å gi noen som står deg nær en adgang til å innhente all nødvendig påloggingsinformasjon etter at man er død, og vi oppfordrer derfor til en samtale med advokat for å få ordnet dine digitale rettigheter og eiendeler som reguleres i et testamente. ­– Dette vil være en ryddig måte å avslutte det digitale livet og samtidig enkleste for de etterlatte, sier Kristin.

Avslutning av sosiale medier

Nordmenn lever stadig mer digitalt og har kontoer på ulike sosiale medier, og nedenfor gir vi lenker med veiledning til hvordan du kan få slettet kontoen på sosiale medier. Men for å få dette til må man kunne dokumentere at man er i nær slekt med avdøde og kunne vise til en offentlig bekreftelse på dødsfallet, eller en skifteattest.

Her finner du linker til hvordan du kan avslutte de mest vanlige sosiale medier

Slik sletter du avdøde fra Facebook

Slik sletter du avdøde fra Instagram

Slik sletter du avdøde fra Twitter

Slik sletter du avdøde fra Snapchat

Slik sletter du avdøde fra LinkedIn

Trenger du råd fra andre sosiale medier, kan du finne flere råd fra Slettmeg.no hvor du kan søke etter medier du trenger hjelp med.

Offentlige registre

­­Når noen dør, må en lege skrive legeerklæring om dødsfall og melde dødsfallet til folkeregisteret. Det er kun offentlige etater og finansforetak med hjemmel i egen lov, som kan hente ut denne opplysningen fra Folkeregisteret for å sende informasjon til avdødes dødsbo.

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding med mindre det er registrert en kontaktperson for avdøde i Folkeregisteret. Informasjon om skattemelding og skatteoppgjør for avdøde, finner du her

Hva skjer med bankforholdet?

Ved dødsfall er nettbanken sperret inntil det foreligger en skifteattest. Penger avdøde har på konto blir sperret for uttak, også for personer som har hatt tilgang til kontoer. Kontoene forblir åpne for innbetalinger. Regninger til nødvendige begravelsesutgifter (utgifter til gravstein dekkes ikke) kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger.

Hvordan kan jeg finne ut hvilke forsikringer avdøde hadde?

norskpensjon.no for etterlatte kan man finne ut om avdøde hadde livsforsikringer og pensjoner. Du kan også ta kontakt med forsikringsselskapet eller pensjonsselskapet der den avdøde var kunde

Altinn dødsbo

Altinn dødsbo skal bli en heldigital tjeneste og skal gjøre det lettere for etterlatte å rydde opp i økonomien hvor målet er at de kan henvende seg ett sted og få full oversikt over hvilke økonomiske avtaler den avdøde hadde, for eksempel om kjøretøy, eiendom, formue, gjeld og skatteopplysninger.

Altinn dødsbo er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge, Skattedirektoratet, Brønnøysundregisteret og Digitaliseringsdirektoratet. De begynte arbeidet i juni 2020. Målet er å ha et opplegg klart til test i første kvartal 2023.