Gå til hovedinnhold Gå til footer

Forberedelse til planleggingssamtale

Gravferden kan gjennomføres på ulike måter og hensikten med planleggingssamtalen er å bli kjent med dere og den avdøde, for å vite hva dere ønsker og trenger til begravelsen. Samtalen tar ca. to timer.

Begravelse eller kremasjon?

Når den avdøde legges i ei kiste som senkes ned i jorda, er det en begravelse. Ved kistebegravelse avsluttes seremonien med at kisten bæres ut til gravstedet og senkes ned i jorda. Ved kremasjon, kalles seremonien en bisettelse. Vanligvis avsluttes bisettelsen med at kisten bæres ut til bilen og kjøres til krematoriet. Da får familien urna på et senere tidspunkt og kan velge om de da vil ha en urneseremoni i tillegg. 

Innholdet i seremonien

Fortsatt velger flertallet i kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik en kristen gravferd. Gravferden er en minnestund for de etterlatte, der de hedrer og minnes den som har gått bort. Rammen for avskjeden er den kristne tro og den røde tråden i seremonien er at den døde nå overgis i Guds hender. Seremonien følger en fast liturgi som består av salmer som synges, minneord om den døde, en kort tale ved presten med utgangspunkt i tekster fra bibelen om livet og døden. Jordpåkastelsen skjer helt i slutten av seremonien. Det er et konkret uttrykk for at den døde nå overgis i Guds hender, i tillit til at døden ikke er det siste.
Familien velger blomster, salmer og innholdet i minnetalen slik at den avdøde hedres på den måten familien og de etterlatte ønsker. 
Begravelsesbyrået Hyldmo arrangerer også livsynsåpne begravelser, humanetiske seremonier eller begravelser i andre trossamfunn. 

Minnesamvær

Etter en begravelse inviterer mange til minnesamvær, hvor det serveres mat og kaffe. Minnesamværet har ofte en lettere stemning enn begravelsen. Der får man tid til å snakke sammen, være sammen og dele historier. Begravelsesbyrået Hyldmo hjelper med å finne lokaler og bestille mat dersom dere ønsker det. 

Valg av gravsted

Det finnes to hovedtyper av gravsteder; kistegraver til bruk ved begravelser, og urnegraver som kun kan brukes ved kremasjon. I et kistegravsted er det vanligvis plass til en eller to kister, men en plass kan benyttes på nytt etter en gitt fredningstid (vanligvis 20 år, men det kan også være lenger). I tillegg kan det settes ned urner i et kistegravsted. I et urnegravsted er det vanligvis plass til fire urner, og her kan også en plass benyttes flere ganger, dersom det har gått lang nok tid.

De fleste kommuner tilbyr også både anonyme og merkede minnelunder. Her har man ikke sitt eget gravsted, men i en navnet minnelund kan et skilt med navnet settes opp på et felles minnesmerke. Det finnes ulike varianter av disse.

Mange har også familiegravsteder som det er naturlig å bruke.

Kunngjøring av dødsfallet

Når noen dør, kan personen ha betydd noe for flere enn nærmeste pårørende er klar over. Derfor kunngjøres dødsfallet, slik at familie, venner, kolleger og bekjente får vite at vedkommende har gått bort. 

Tradisjonelt kunngjøres dødsfall med dødsannonse i avisen. Dette gjøres fortsatt. I tillegg kunngjøres dødsfallet digitalt, på våre hjemmesider. Begravelsesbyrået Hyldmo oppretter minnesider med dødsannonser for alle. Der ligger informasjon om seremonien, dødsannonsen og på minnesiden kan familie og venner skrive en hilsen eller tenne et digitalt lys.

Fra minnesiden er det enkelt å bestille blomster til seremonien eller til familien eller gi minnegaver, dersom familien ønsker å samle inn penger til et formål som var viktig for den som er død. En minneside kan deles via epost, Facebook eller i andre sosiale medier.