Gå til hovedinnhold Gå til footer

Personvernerklæring - Klemmetsby-Firing begravelsesbyrå AS

Behandlingsansvarlig:
Daglig leder, Heidi Klemmetsby, er på vegne av selskapet behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
Opplysningene selskapet innhenter er nødvendig for gjennomføring av oppdraget som er gitt fra kunde til vårt begravelsesbyrå.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-postadresse
- Fødselsnummer
- Slektskapsforhold
- Livs- og trossamfunn

I tillegg lagres de samme opplysninger vedr.:
- Arvinger etter avdøde.
- Egne ønsker for gravferd.

Personvernlovgivningen er ikke gjeldende for døde personer.

Formål med behandlingen:
Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service som er relevant for den prosessen man er i ved dødsfall, via telefon, e-post og postutsendelse.

Grunnlaget for behandlingen:
Informasjon om navn, adresse, telefon og e-post adresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Opplysningene benyttes også til å oppfylle de krav vi har fra det offentlige om informasjon for gjennomføring av oppdragsavtalen.
Der du har samtykket til det benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service som er relevant for oppdragsavtalen via telefon, e-post og postutsendelse. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger:
Vi lagrer de personopplysningene du har gitt til våre ansatte i forbindelse med inngått oppdragsavtale.
Det samme er gjeldene for de personopplysningene du har gitt ved kjøp på våre nettsider.
Utlevering av opplysninger til tredjeparter:
For å kunne oppfylle våre forpliktelser ved oppdragsavtalen så utlevers nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:
Gravferdsmyndigheter, skifterett, NAV, skattetat, minnesamvær, blomsterleverandør, steinleverandør, seremonileder, musikere, leverandør av dødsannonser , takkeannonser og minnesider.

Sletting av personopplysninger:
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med oppdragsavtalen lagres i vårt aktive kunderegister i 1år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
Rettigheter for den registrerte:
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldene forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
Personvernombud:
Vi har personvernombud, Tone Aalby, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir etterfulgt.
Informasjonssikkerhet:
Vi sikrer dine opplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs –og tilgangskontroll,
Kontaktinformasjon:

Henvendelse om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:
post@klemmetsby-firing.no
Klemmetsby-Firing begravelsesbyrå as
Halfdan Wilhelmsens alle 3-5
3116 Tønsberg