Gå til hovedinnhold Gå til footer

Vi er et Heder-byrå

Vi er en del av felleskapet Byrågruppen Heder AS. Felles for alle Heder-byråene, er at de er lokaleide og familieeide, med mange år i gravferdsbransjen.

blomstereng

Den lokale tilhørigheten er vårt viktigste fortrinn, både i Vestby, Spydeberg, Hobøl og i Drøbak.

Vi er og heter fortsatt Garder begravelsesbyrå, - med Heder som et tillegg. Vår kompetanse om våre nærområder og de lokale tradisjonene her er den samme. Våre medarbeidere er de samme. Tidene endres og det krever omstilling; det gir nye muligheter og nye utfordringer. For å kunne tilby pårørende oppdaterte tjenester og best mulig hjelp i et familiedrevet begravelsesbyrå, tror vi samarbeid er helt nødvendig.

Hovedtanken bak samarbeidet er vår klokketro på det familieeide begravelsesbyrået som varmere og nærmere deg enn de større kjedebyråene. Samtidig trenger vi et fellesskap som gir oss kompetanseutvikling og stordriftsfordeler. Ved å samarbeide med likesinnede byråer om dette, er vi rustet til å kunne gi best mulig hjelp til deg som pårørende. Vi tror Byrågruppen Heder AS bidrar til å sikre det lokale eierskapet, trygge våre arbeidsplasser og ivareta den lokale gravferdstradisjonen her hos oss.

- Vi er alltid her for deg -