Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvorfor har vi begravelse?

Først og fremst handler begravelsen om å minnes personen som har gått bort. Familie, venner og omgangskrets samles for å minnes og ære denne personen og personens levde liv. Mange personliggjør seremonien ved å gjenspeile avdødes interesser, historie og person gjennom musikk, blomster og bilder. Begravelse handler også om de som blir igjen etter å ha mistet noen.

Hvorfor gravferd?
Alle kulturer har begravelse og ritualer rundt døden. Siden Norge endres, forandres også seremoniene rundt gravferd og begravelse seg. Samtidig opprettholdes begravelse og gravferd fordi det er viktig for de som er igjen å få tatt et verdig farvel, minnes den som er død, samles i sorgen og begynne en sorgprosess som kan ta tid. Gravferd er reisen til graven. Tradisjonelt i Norge pågikk gravferden i flere dager, hvor familie og venner fulgte den døde til graven.

Døden kan være vanskelig å forstå for de som mister noen. Den er lite håndfast og håndgripelig. Gravferdsritualer som syning (å se den døde), selve begravelsen og minnesamværet etterpå er viktige ritualer for å gjøre døden mer forståelig for de som er igjen og skal leve videre uten den døde. Derfor sender vi blomster, tenner lys og på andre måter viser tilknytning til den som har gått bort og de som sto personen nære. Disse ritualene hjelper med å markere overgangen fra levd liv til døden.