Gå til hovedinnhold Gå til footer

Seremoni

De aller fleste har behov for å markere tapet av en de har stått nær, og for mange er begravelsen en viktig del av sorgprosessen. Det er de etterlatte som må bestemme om det skal være en seremoni og hvilken form den i så fall skal ha. For noen er gravlegging uten seremoni, eller en enkel markering ved kisten eller ved urnenedsettelse, et riktig valg.

Selv om mye skal skje i løpet av få dager, kan det være fint å stoppe opp og tenke gjennom hva slags markering eller seremoni som best reflekterer avdøde og ivaretar de etterlattes ønsker og behov. Gravlegging skal skje med respekt for avdødes tro eller livssyn, og for de fleste er det i tillegg viktig at seremonien gjenspeiler avdødes liv og verdier. Gravferdsseremonien er også viktig for at de etterlatte kan få ta et siste farvel.

I dag finnes det flere typer seremoni: kristen begravelse eller bisettelse, livssynsåpen seremoni eller en annens religion eller livssyn seremoni.

Kirkelig begravelse eller bisettelse

Fortsatt velger flertallet i Norge en kristen gravferd og tradisjonen er sterk. Presten skaper en minnestund for de etterlatte, der de hedrer og minnes den som har gått bort. Rammen for avskjeden er den kristne tro og den røde tråden i seremonien er at den døde nå overgis i Guds hender. Seremonien følger en fast liturgi som består av salmer som synges, minneord om den døde, en kort tale ved presten med utgangspunkt i tekster fra bibelen om livet og døden. Jordpåkastelsen skjer helt i slutten av seremonien. Det er et konkret uttrykk for at den døde nå overgis i Guds hender, i tillit til at døden ikke er det siste.

Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni bestemmer pårørende selv innholdet. En livssynsåpen seremoni kan ha religiøst innhold, eller være ikke-religiøs. De etterlatte kan selv velge om seremonien skal reflektere et spesielt livssyn eller ikke, valg av innhold og hvem som skal lede seremonien. Seremonien er i utgangspunktet religionsnøytral, men det er også mulig å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner. Minnetale, musikk, diktlesning og blomsterhilsner er vanlige innslag i en livssynsåpen seremoni.

Vi bistår ved gjennomføringen av livssynsåpne seremonier og hjelper med råd og erfaring.

Andre trossamfunn og livssyn

Dersom avdøde var medlem i et trossamfunn, føles det ofte riktig å arrangere begravelsesseremonien i deres regi. Mange trossamfunn har egne rammer for gjennomføringen av seremonien. Planlegging og gjennomføring av seremonien vil skje i nært samarbeid med de ansvarlige i det aktuelle trossamfunnet eller religionen.

Vi bistår med gravferd i regi av alle tros- og livssynssamfunn.