Gå til hovedinnhold Gå til footer

Barn i begravelse og bisettelse

Selv om døden er en naturlig del av livet kan det å miste et familiemedlem være en traumatisk opplevelse for et barn. Begravelsen er ofte en fin anledning til å ta farvel med den avdøde, og en viktig del av sorgbearbeidelsen.  

Ved å ta med barn i begravelse eller bisettelse får barna ta farvel i trygge omgivelser, omringet av mennesker de stoler på, og med støtte fra våre gravferdskonsulenter som veileder familien gjennom sorgprosessen. 

Bør vi ta med barnet i begravelsen? 

Ja, alle barn kan være med i begravelse. Barn er konkrete og har ofte behov for å se det som skjer for å forstå. Å være til stede i begravelsen eller bisettelsen kan gjøre det lettere å forstå at personen er død, og aldri vil komme tilbake. Gjennom å legge tegninger, blomster eller ting på kisten og følge kisten ut kan barnet også få uttrykt og prosessert følelser det ellers kan være vanskelig å forstå og formidle. 

En god måte å inkludere barna i seremonien på, kan være ved å bestille en egen blomsterkrans - for eksempel fra alle barnebarna, som ungene selv kan være med frem for å legge på kisten. 

Dersom barnet absolutt ikke ønsker å delta i begravelsen bør du ta hensyn til det. Men husk at det å delta i begravelsen til et nært familiemedlem er en mulighet som ikke kommer tilbake. Dersom barnet mister noen og ikke deltar i begravelsen vil det i større grad kunne føles som et tap som ikke er bearbeidet. For de barna som er for unge til å huske selve begravelsen, kan det også være fint å vite senere i livet at de var til stede. 

Forbered barna på begravelsen 

For å forberede barnet på det som venter kan det være lurt å snakke om hvordan seremonien gjennomføres. Fortell hvordan kista ser ut, at det vil være en person som snakker ganske mye om den som er død og at det vil være blomster og musikk. Dersom barnet skal være med frem til kisten kan det være lurt å forberede dem på hva de skal gjøre når de er med frem. 

Komme gjerne i god tid. Da får barna tid til å se seg om i lokalet før begravelsen begynner, og kanskje leke og løpe fra seg på et egnet sted. 

De yngste barna i begravelse 

En begravelse varer omtrent i tre kvarter. For små barn som ikke helt forstår hva som skjer er det lenge å sitte stille. Da kan det være fint å ha med seg en bok eller en leke. Det kan også være lurt å avtale på forhånd hvem som tar ansvaret dersom det blir behov for å ta med seg barnet og gå ut. Det er større aksept for at barn lager lyder i dag enn det var tidligere, men det er likevel viktig å huske på at folk skal høre hva som blir sagt i begravelsen. 

De eldre barna i begravelsen 

De litt eldre barna har ofte spørsmål om begravelsen, og behov for at noen svarer på dem. Forbered gjerne barna litt ekstra på begravelsesseremonien. Kanskje har barna vært med på syning eller avskjed i forkant? Da kan det være fint å fortelle dem at den samme kista nå vil stå i kirka, at den som er død fremdeles ligger oppi kista, men at kista nå har lokk slik at man ikke lenger kan se den som er død. Det er også vanlig at barnebarn blir nevnt ved navn i minneord. Barna kan også være med frem for å legge roser på kista, eller være med å velge en av fellessangene eller en solosang. 

Våre gravferdskonsulenter er flinke til å tilrettelegge og finne løsninger for den enkelte families behov. Ta kontakt med oss, så bistår vi med å skape en seremoni som oppleves fin for både små og store.