Gå til hovedinnhold Gå til footer

Skikk og bruk i begravelse

Hvordan være tradisjonen tro, når noen har gått bort? Selv om det ikke finnes én fasit for hvordan en skal te seg i forbindelse med begravelse og bisettelse, har vi våre tradisjoner for normal etikette. 

Hva skal du så tenke på når det gjelder skikk og bruk i forbindelse med begravelse og bisettelse? De senere årene ser vi at det blir stadig vanligere å løsrive seg fra de uskrevne reglene for hvordan en bisettelse skal være. Likevel er det noen generelle forventninger som råder når det gjelder hvem som deltar i gravferden, hvor de skal sitte og hva deltakerne bør ikle seg.

Hvem kan delta i begravelse

Gravferd er både avskjed og høytid. Dette er en seremoni som betyr mye for de nærmeste. Det er mange grunner til å gå i begravelse, og alle er like gode.

Det er vanlig at omgangskrets til avdøde som naboer og bekjente ønsker å delta, i tillegg til familie og venner. Det vil også være naturlig å delta på seremonien for å vise sin støtte til nære venner når de har mistet en av sine kjære.

For bearbeiding av sorgen, vil deltakelse i begravelsen være en del av prosessen. Både venner og familie vil stort sett sette pris på din deltakelse - uansett hvor nært eller perifert du befant deg til avdøde.

- Vi tror at en verdig høytid styrker livskraften til dem som skal leve videre.

Valg av antrekk til begravelse

Normen er velkledd, selv om det ikke finnes noen ensidig regel for kleskode til begravelse. Det kan bety dress for menn og en enkel kjole, skjørt eller bukse for kvinner. Gjerne i mørke farger. Er man ikke blant de nærmeste, kan man velge «vanlige» klær i mørke eller nøytrale farger.

Ved gravferd går familie og pårørende i følgetog fra seremonisted til gravsted. Seremonien avsluttes med at kisten senkes ned i jorden. Da er det være lurt å velge yttertøy etter vær og føre. Igjen, mørke eller nøytrale farger.

For de nærmeste pårørende vil det som regel være viktigere at du deltar i begravelsen for å vise din støtte, enn hva du har på deg.

Når skal jeg møte opp til begravelsen?

Oppmøte rundt seremonien avhenger av din relasjon til avdøde. For nærmeste familie kan det være godt å ha noe tid sammen og vi anbefaler å komme ca 30 min før seremonien starter.

For venner og bekjente, er det naturlig å møte opp et sted mellom ti og tjue minutter før seremonistart. I begravelser der det er svært mange inviterte, eller hvor du skal levere blomster, kan det være lurt på møte opp tidligere.

Sitteplass og plassering under seremonien

Nærmeste familie sitter lengst frem i lokalet. Gjerne på siden som presten eller seremonileder taler fra. Se etter plassering av lesepulten for indikasjon på side.

Er du usikker? Snakk med gravferdskonsulentene når du ankommer seremonien.

Hva sier man til de etterlatte?

Det vanligste uttrykket er kondolerer. Fra latin betyr dette «jeg føler med deg». Det kan likevel være tungt å uttrykke seg på avskjedsdagen. Et varmt håndtrykk eller en klem kan bety mer enn tusen ord. Det viktigste er å være der for hverandre.

Minnesamvær

Etter seremonien er det vanlig med et minnesamvær. Dette er en tradisjon som gjennomføres ulikt etter ønske fra de etterlatte.

For enkelte vil det være naturlig at kun den nærmeste familien deltar. Andre vil kunne ønske å ha en større forsamling, eller et helt åpent arrangement. Ved større forsamlinger sendes det gjerne ut invitasjon på forhånd av pårørende.  

Det er ikke vanlig å delta på minnesamværet om du ikke deltok på seremonien. Må du ta fri fra arbeid, vil det derfor være naturlig å prioritere seremonien rundt begravelse eller bisettelse.