Gå til hovedinnhold Gå til footer

Informasjon om gravferden

Hvem skal sørge for gravferden?

I Gravferdsloven §9 defineres det hvem som har plikt og rett til å ta hånd om gravferden. «Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, søsken, søskens barn og foreldres søsken. 

Dødsannonse

Når noen dør, kan personen ha betydd noe for flere enn nærmeste pårørende er klar over. Derfor kunngjøres dødsfallet, slik at familie, venner, kolleger og bekjente får vite at vedkommende har gått bort. Tradisjonelt kunngjøres dødsfall med dødsannonse i avisen. Dødsfallet kunngjøres også digitalt, på våre hjemmesider. Vi oppretter minnesider med dødsannonser for alle. Der ligger informasjon om seremonien, dødsannonsen og på minnesiden kan familie og venner skrive en hilsen eller tenne et digitalt lys.

Fra minnesiden er det enkelt å bestille blomster til seremonien eller til familien eller gi minnegaver, dersom familien ønsker å samle inn penger til et formål som var viktig for den som er død. En minneside kan deles via epost, Facebook eller i andre sosiale medier.

Seremonien

Seremonien er ofte en viktig og naturlig avslutning på tiden etter dødsfallet, for så å kunne gå videre med bearbeidelse av sorgen. Man må ikke nødvendigvis ha seremoni, men dette er ofte oppfordret for å få en verdig avskjed med noen man brydde seg om.

Det hender at avdøde har kommet med ønsker rundt egen død og rammene rundt seremonien. Dette oppfordrer vi til å respektere så langt det lar seg gjøre, samtidig som de etterlattes behov for å ta farvel oppfylles. Vi bistår etter ønske i alle typer seremoni, og kan være behjelpelig med planlegging og tilrettelegging av kirkelige, humanistisk og livssynsnøytrale seremonier, samt andre livssyn og religioners gravferdshandlinger.

Begravelse eller kremasjon?

Ved begravelse bæres kisten til graven eller til bårebilen som kjører til gravlunden. På gravlunden synges en salme før det videre er skriftlesning og bønn før kisten senkes og jordpåkastelse finner sted. Velsignelse og siste salme synges før det seremonielle er over.

Ved bisettelse gjennomføres alt som vanligvis er ved graven, inne i seremonirommet. Skriftlesning, bønn, jordpåkastelse, samt en siste salme finner sted inne i kirken før kisten bæres ut til bårebilen som videre frakter kisten til krematoriet.

Kister og urner

Vår leverandør av kister er Trostrud-Freno, som leverer norskproduserte kister av meget høy kvalitet.

Ved spesialbestilling regnes det en til to dager i leveringstid.

Fra Trostrud-Freno sin hjemmeside:

Trostrud-Freno er Norges største kisteprodusent. Som en del av Fredahl-Rydens konsernet, kan vi tilby Skandinavias bredeste kisteutvalg.

Trostruds produksjon av kister startet tilbake i 1936. Siden da har virksomheten vokst og utviklet seg ved å kombinere klassisk og moderne design med en kompromissløs holdning til kvalitet.

Blomster

Blomstene i en gravferd er med på å sette stemningen i seremonirommet og uttrykke følelsene til de etterlatte. Man kan velge blomster ut fra hva den avdøde selv ville ha ønsket eller var spesielt glad i, noe som passer til årstiden eller det de etterlatte selv ønsker.

Vi i Skogholt, Fauske begravelsesbyrå har lang erfaring i å pynte seremonirommet på en verdig og vakker måte, og bistår gjerne med dette. Vår samarbeidspartner på sorgbinderi er Spire blomsterhåndverk er meget kompetente og faglig dyktige blomsterdekoratører. http://www.spireblomster.no
For å se noen av mulighetene besøk https://www.interflora.no

Hvis dere som pårørende har sett for dere noe som ikke er avbildet tar blomsterdekoratørene gjerne imot en utfordring både i farge og fasong.

Salmer og solosang

I en kirkelig gravferd er salmer en viktig del av gravferdshandlingen. Ved kistebegravelse er det ofte totalt fire salmer, hvor den siste er ute ved graven. Denne er gjerne delt i to, med ett eller flere vers før jordfestelsen, og ett eller flere vers etter jordfestelsen. Ved bisettelse og kremasjon er det ofte totalt 3 salmer inne i kirken. Den siste salmen synges i sin helhet etter jordfestelsen inne i kirken før kisten bæres ut til bilen.
Er det ønske om allsang som ikke står i salmeboken må dette forhånds godkjennes av kantor/organist. Avspilling av CD eller annen forhåndsprodusert musikk må avtales med kantor og prest i hvert enkelt tilfelle.

Å få sunget eller spilt et soloinnslag under seremonien er noe mange setter pris på. Vi har flere dyktige musikere både på sang og diverse instrumenter i vårt kontaktnettverk som vi gjerne bistår med å formidle kontakt til.

Valg av gravsted

Å ha et gravsted er noe mange finner trøst i å besøke både på merkedager og hverdager i tiden etter seremonien og for ettertiden. Hvis det er et nytt gravsted som skal benyttes, uten eksisterende gravstein, er dette noe som bør ordnes en tid etter seremonien.

Vi forhandler gravstein for Nergård Steinindustri fra Eide på Nordmøre, som leverer norskprodusert gravstein av meget høy kvalitet. Helt uforpliktende utleveres både kataloger og pristilbud på dette ved forespørsel. Den fullstendige katalogen er også å finne på www.gravstein.no.

Hvis det er et tidligere festet gravsted med eksisterende gravstein som skal benyttes ønsker pårørende gjerne å få navnet ført på gravsteinen. Dette er noe vi videreformidler til svært kompetente fagfolk i bransjen.