Gå til hovedinnhold Gå til footer

Ønsker du å planlegge din egen begravelse?

Å planlegge din egen gravferd høres kanskje litt rart ut, men det kan i noen tilfeller være det mest omtenksomme du kan gjøre for dine nærmeste. Ved å ta initiativ og selv planlegge hvordan din siste avskjed skal være, vil dine kjære kunne hylle deg og ta farvel akkurat slik du ønsker. Samtidig blir det færre avgjørelser for dem i en emosjonell tid.

kiste med blomst

Med riktig fremgangsmåte og god veiledning fra oss, kan du være trygg på at gravferden din blir slik du ønsker.

Kontakt oss på forhånd

Menneskene er selve hjørnesteinen i virksomheten vår, og det er viktig for oss å lytte til ønskene dine, slik at du får den gravferden du ønsker deg. Som et lite, familieeid byrå, har vi muligheten til å tilby deg en fast kontaktperson som følger deg gjennom hele prosessen. 

Vi vil sette oss ned med deg og lytte til alle ønsker, tanker og spørsmål. Vi forstår at dette kan være en vanskelig prosess, men vi håper at vi med tilstedeværelse, omsorg og lang erfaring kan gjøre planleggingen lettere for deg.

Gi beskjed til dine nærmeste

Ved planlegging av egen gravferd, er det viktig å gi beskjed til dine nærmeste om at du har delt ønskene dine med oss. Vi vet at det kan være en vanskelig samtale å ta, men for at vi skal kunne bistå med gravferden, trenger vi å få beskjed når du går bort. Enten du gir ansvaret til din nærmeste etterlatte (over 18 år), en kjær venn eller en kollega, vil denne informasjonen hjelpe til med å hylle deg og livet ditt på en verdig og meningsfull måte.

Hvordan vil du gravlegges? 

Å gjøre seg opp noen tanker om hvordan du vil gravlegges kan være et fint sted å starte. Ønsker du begravelse eller bisettelse? Hvor ønsker du at kisten eller urnen skal settes? Er det et spesielt sted du vil at asken skal spres? Dette er spørsmål som krever ettertanke og selvransakelse, og ofte er det flere faktorer som bør tas i betraktning. Kanskje har du ikke svaret ennå, men vi vil tilby deg akkurat den hjelpen du måtte trenge for å ta en avgjørelse som er riktig for deg. 

Bestem gravsted 

De fleste etterlatte ønsker å ha en grav å besøke når de har mistet sin kjære. Å besøke gravstedet er ofte en god måte å bearbeide sorgen på og samtidig bevare minnet av den avdøde. Før du setter i gang med å opprette et nytt gravsted, kan det være lurt å danne seg en generell idé om hva du ønsker. Kanskje er det et enkelt valg fordi du allerede har et gravsted du ønsker å benytte? Eller kanskje ønsker du å finne et helt nytt sted som ligger nærmere de etterlatte? Noen føler også en sterk tilknytning til et spesielt sted, og velger derfor å leie en grav i en annen kommune enn sin egen. 

Gjennomføring av seremonien

Hvordan seremonien gjennomføres er som oftest basert på egen tro eller livssyn. Enten du ønsker en begravelse eller bisettelse, eller er medlem i en organisasjon eller ikke, er de ulike alternativene åpne for alle. Nedenfor følger en liste over de forskjellige seremoniene: 

Kirkelig seremoni

En kirkelig seremoni ledes i regi av Den norske kirke, og følger en bestemt liturgi med faste innslag. Seremonien ledes av en prest, men dersom du eller de etterlatte ønsker det, kan også andre bidra, for eksempel ved å holde en minnetale. 

Livssynsåpen seremoni 

Denne typen seremoni gir deg større frihet til selv å bestemme over innholdet. Seremonien er i utgangspunktet religionsnøytral, men det er også mulig å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner.

Humanistisk seremoni 

Denne arrangeres i regi av Human-Etisk Forbund. Seremonien gjennomføres og er basert på et humanistisk verdigrunnlag, med fokus på den avdøde og det humanistiske livssynet. Human-Etisk Forbund stiller med egen gravferdstaler, som har ansvar for å lede seremonien. 

Andre tros- og livssyn

Dersom du er medlem i et trossamfunn, føles det ofte riktig å arrangere seremonien i deres regi. 

Vi tilrettelegger gravferder innenfor alle tros- og livssynssamfunn. Noen foretrekker å ha en lukket seremoni, mens andre vil holde den åpen for alle som ønsker å delta. Du kan også velge ikke å ha en seremoni, hvis det er det du ønsker.

Les også: Ikke-religiøs gravferd? Slik fungerer en livssynsåpen seremoni

Annonsering

Det er ingen plikt å annonsere et dødsfall, men for mange kan det være viktig å gjøre dødsfallet kjent overfor slektninger, venner, skolevenner, kollegaer, naboer og andre bekjente. Annonsen bidrar også til å gi dem som leser den et bilde av hvem som har gått bort og årsaken til bortgangen. Vi kan hjelpe deg med utformingen av din dødsannonse og hva slags informasjon du vil at den skal inneholde.  

Valg av kiste og andre seremonidetaljer 

I samtale med deg går vi gjennom de ulike delene av gravferden. Dersom det er ønskelig, kan vi planlegge dine spesifikke ønsker hva gjelder valg av kiste, musikk, blomster, salmer og dikt. Disse detaljene representerer på mange måter din personlighet, ditt liv og måten du vil huskes på. Noen ønsker også en temaseremoni med en personlig vri der en blir hedret med en spesiell dekorasjon, musikk eller handling, som for eksempel å kaste roser på sjøen. Mulighetene er mange, men det viktigste for oss er at dine ønsker blir ivaretatt. 

Valg av kiste 

Hvilken kiste du vil gravlegges i og hvordan gravmonumentet blir stående, er detaljer vi vil gå gjennom. Du står selvfølgelig helt fritt til å velge selv hvordan utformingen skal være, og det er faktisk mulig å lage en kiste selv. 

Vi tilbyr også ulike typer urner. Disse kommer i forskjellige farger og utførelser, og er med på å sette et personlig preg på gravferden. Det finnes egne urner for askespredning, samt urner som kan sjøsettes, hvorpå den sakte går i oppløsning i kontakt med vannet.

Valg av blomster og blomsterdekorasjon 

Blomster er som et eget kodespråk, da hver sort symboliserer en følelse eller betydning. Liljer, for eksempel, er svært universelle blomster som ofte blir brukt til å symbolisere uskyld. Roser er uten tvil blant de mest allsidige blomstene da hver farge har sin egen betydning: de hvite representerer ydmykhet og uskyld, de røde formidler kjærlighet og respekt, og de rosa betyr for mange takknemlighet. Husk at det er ingen regler når det gjelder valg av blomster og blomsterdekorasjon. Ønsker du blomster som ikke formidler et budskap synonymt med sorg, er dette helt opp til deg. 

Valg av musikk og andre innslag 

Du får også muligheten til å dele ønskene dine hva gjelder musikk og andre innslag som dikt, salmer og taler. Alternativene er mange, og de varierer ut fra hvilken tros- eller livssynsseremoni du velger, men vi har alltid oppdatert informasjon om hva som er mulig å til. Vi kan hjelpe deg med å sette opp ønsker for programmet, og komme med forslag hvis du trenger det. 

Alltid til stede for deg

Vi forstår at det å planlegge sin egen gravferd kan være en vanskelig prosess, men vi ønsker å være der for å hjelpe deg gjennom det hele.

Vi er et familieeid begravelsesbyrå som bryr oss om kundene våre, og det er viktig for oss at du føler deg ivaretatt. Vi kan bistå med gode råd og innspill gjennom hele planleggingen, og vår telefon har ingen stengetid. Vi er der når du trenger oss! Gravferd er ikke bare en jobb for oss, men også et ønske om å kunne gjøre en forskjell. Det er viktig for oss at du vet at du kan snakke med oss og at vi alltid er her for deg. 

Hvis du er klar for å begynne planleggingen av din egen gravferd, ta kontakt med oss for god hjelp og støtte i denne prosessen.