Gå til hovedinnhold Gå til footer

Om å se avdøde

Ved dødsfall på sykehus eller i institusjon legger som regel personalet på avdelingen til rette for at syning kan skje på avdødes rom, men det er også mulig å se senere når vi har stelt og lagt avdøde i kiste.

Det er opp til de etterlatte å velge om avdøde skal legges ned i egne klær, eller om vi skal vi skal bruke en hvit likskjorte. Syning som skjer etter at avdøde er stelt og lagt i kiste må du avtale med oss.

Mange ønsker å sende med avdøde tegninger, foto og andre små minner. Nedbrytbare ting må gjerne legges i kisten, men gjenstander av glass eller metall må unngås. Se informasjonsskriv fra regjeringen om klær og gjenstander i kisten ved gravlegging og kremasjon for mer informasjon.