Gå til hovedinnhold Gå til footer

Kan barn være med i begravelse?

Ja, barn kan være med i begravelse. Det finnes ingen aldersgrense for når barn kan delta, det avgjørende må være om barnet selv har lyst til å delta.

Begravelsen kan være en viktig del av å bearbeide sorgen både for barn og voksne, og selv om en slik dag kan være både trist og følelsesladet, er det også en mulighet til å virkeliggjøre det som har hendt for barnet.

Barn uttrykker seg ofte gjennom handling, og en begravelse kan gi barnet anledning til å legge tegninger, brev, ting eller blomster på kisten eller snakke til den døde.   

Det er viktig at man forbereder barn som skal være med i en begravelse på hva som skal skje. Du kan for eksempel forklare hvordan kisten ser ut, hvem som skal snakke, hva han eller hun skal snakke om og hva dere skal synge. Du bør også snakke med barnet om at mange kommer til å være lei seg og kanskje gråte og forklare hvorfor de voksne kan komme til å gråte.

Husk at barn gjerne har mange spørsmål. La barnet snakke om opplevelsen og stille de spørsmålene de har etterpå.

Hvis du vil vite mer om barn og sorg finnes det en del litteratur på området. Bare ta kontakt med oss hvis du trenger tips.