Prisinformasjon

Hva koster en begravelse? Mange synes det er vanskelig å snakke om økonomi, men vi synes det er helt naturlig at man lurer på hva en begravelse koster. Svaret er at en begravelse ikke trenger å koste mye, det avhenger av hvilke valg du gjør. Vi gjør hva vi kan for å oppfylle dine ønsker for begravelsen og bidrar gjerne med råd, veiledning og alternative løsninger. For at du skal ha kontroll på kostnadene og føle deg trygg på at du holder deg innfor de økonomiske rammene du har, tilbyr vi alltid prisoverslag.

I tråd med prisopplysningsforskriftenes krav har vi har laget en oversikt som viser  minimums- og maksimumspris for en begravelse i Hole. For å gi deg så god oversikt som mulig har vi også laget en oversikt som viser hva en vanlig begravelse kan koste hos oss. Fullstendig prisliste finner du her

Vi håper informasjonen er lettleselig og forståelig, og at du tar kontakt med oss hvis du har spørsmål eller vil at vi skal sette opp et konkret kostnadsoverslag. 

 

 

Uten seremoni

For noen er gravferd uten seremoni den beste løsningen. 

Pris uten seremoni

Ordinær seremoni

Mange ønsker en gravferd med en seremoni, enten det er begravelse eller kremasjon. 

Pris med seremoni

Seremoni med tilvalg

Det finnes ulike ønsker for gravferdsseremonier. Noen vil ha det helt enkelt mens andre ønsker noe annet. 

Pris seremoni med tilvalg