Gå til hovedinnhold Gå til footer

Forberedelse til planleggingssamtale

Det er mange valgmuligheter og detaljer å ta stilling til når en gravferd skal planlegges. For mange kan det være fint å bruke litt tid hjemme på å orientere seg om hvilke muligheter som finnes. Under har vi samlet litt informasjon som kan være nyttig å sette seg inn i i forkant av en samtale med en av våre gravferdskonsulenter.

Dersom du har spørsmål, er du selvfølgelig også velkommen til å ta kontakt med oss!

Om valg av seremoni

Seremonien kan være i regi av Den norske kirkes ordning, eller et annet tros- og livssynssamfunn. Det er også mulig å arrangere en livssynsåpen seremoni. I en slik seremoni kan de etterlatte fritt bestemme alt innholdet. Omfanget og varigheten kan tilpasses slik det føles riktig i hvert enkelt tilfelle. 

En begravelse avsluttes med at kisten bæres ut til gravstedet, og senkes der. Ved en bisettelse bæres kisten ut i bilen og kjøres direkte til krematoriet. Når urnen kommer tilbake fra krematoriet vil den bli satt ned i gravstedet. I de fleste tilfeller er det mulig å være til stede når urnen gravlegges.

Kunngjøring av dødsfallet

Tradisjonelt har dødsfall blitt kunngjort gjennom dødsannonser i papiravisen. Fremdeles velger de fleste å rykke inn en annonse i lokalavisen, og i tillegg blir annonsene kunngjort digitalt på våre hjemmesider. Det er også mulig å opprette en digital minneside, der det kunngjøres informasjon om seremonien, man kan legge ut bilder og minner om den som er død, familie og venner kan skrive en kort hilsen eller tenne et digitalt lys.

Inne på byråets minneside er det også enkelt å bestille blomster til seremonien eller til familien.

En minneside kan enkelt deles via e-post, Facebook eller i andre sosiale medier.

Innholdet i seremonien

Gjennom musikk, valg av blomster, utformingen av programheftet og valg av selve kisten kan det settes betydelig personlig preg på seremonien, også for seremonier som følger en bestemt liturgi, for eksempel Den norske kirkes ordning.

Ved seremonier i kirken skal det velges tre eller fire salmer, og i tillegg kan det velges to soloinnslag. Her kan man velge solosang eller instrumentalmusikk.

Her finner du alle våre brosjyrer som blant annet viser musikkforslag, forsider til programmer, kister, urner og blomster til seremoni

Om valg av gravsted

Det finnes to hovedtyper av gravsteder; kistegraver til bruk ved begravelser, og urnegraver som kun kan brukes ved kremasjon. I et kistegravsted er det vanligvis plass til en eller to kister, men en plass kan benyttes på nytt etter en gitt fredningstid (vanligvis 20 år, men det kan også være lenger). I tillegg kan det settes ned urner i et kistegravsted. I et urnegravsted er det vanligvis plass til fire urner, og her kan også en plass benyttes flere ganger, dersom det har gått lang nok tid.

De fleste kommuner tilbyr også både anonyme og merkede minnelunder. Her har man ikke sitt eget gravsted, men i en navnet minnelund kan et skilt med navnet settes opp på et felles minnesmerke. Det finnes ulike varianter av disse.

Mange har også familiegravsteder som det er naturlig å bruke.

Minnesamvær

Etter at seremonien er over kan det være fint å samles og minnes den som har gått bort, i en mer uformell atmosfære. Et minnesamvær kan være åpent for alle som ønsker å delta ved at det inviteres i annonsen eller i selve seremonien, eller det kan være kun for den nærmeste familien.

I vårt område finnes det flere gode lokaler til minnesamvær, enten dere blir få eller mange. Vi hjelper selvfølgelig til med å finne gode løsninger!