Gå til hovedinnhold Gå til footer

Offentlige papirer

Arv og skifte

Noen formelle forhold må følges opp ved dødsfall.  Dødsfallet registreres i Folkeregisteret; det gjøres ved at en lege utsteder dødsattest og Markussens Begravelsesbyrå melder dødsfallet til tingretten. De etterlatte må selv sende inn melding om skifte av dødsbo til tingretten/byfogdembetet innen 60 dager etter dødsfallet. Skifte kan vente til etter begravelsesseremonien. 

Arveloven bestemmer hvem som er avdødes arvinger, og finnes det et testamente, vil tingretten kontakte de som er oppført. For å starte skifteprosessen må arvingene på eget initiativ rette en forespørsel til tingretten. Dette gjøres ved å sende inn et skjema der man oppgir hvilke skifteform man ønsker. Først da kan retten utstede en skifteattest, som gir arvingene mulighet til å disponere over boet. Siden det finnes flere mulige skifteformer, anbefaler vi å undersøke nøye hvilket skjema og hvilken skiftemåte som er mest hensiktsmessig å bruke. Vi i Markussens Begravelsesbyrå kan selvsagt hjelpe dere med dette. 


Oversikt over skjemaer ved arv og skifte