Gå til hovedinnhold Gå til footer

Priser

Hva en begravelse totalt koster er et resultat av mange valg, mange store og små detaljer som får betydning for totalsummen (f. eks. dødsannonser i en eller flere aviser, blomster på og rundt kisten, solister og musikere, valg av kiste, etc). Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i rimelige valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.

Under finner du komplett prisliste. Du kan også se og laste ned prislisten som PDF.

Diverse assistanse

Byråets honorarer

Transportkostnader

Kister og urner "Merk at alle våre kistepriser er inklusive utstyr (teppe, pute, trekk etc)"

Sanghefter/program

BESKRIVELSE PRIS
Sanghefter, 50 stk. kr 2.000
Sanghefter, 75 stk. kr 2.250
Sanghefter, 100 stk. kr 2.500
Sanghefter, 150 stk. kr 2.750
Sanghefter, 200 stk. kr 3.000
Sanghefter, 250 stk. kr 3.250
Sanghefter, 300 stk. kr 3.500
Prisene gjelder høykvalitets trykk med bilde og fargebruk. Ved ønsker om enklere/rimeligere alternativ kan vi besørge også det.

Arbeid/produkter vedr. gravsted/gravstein

BESKRIVELSE PRIS
Gravmonument (be om pris)
Gravsteinsarbeid (be om pris)
Trekors (gravmerke inkl. navneplate) kr 890
Navneplate til trekors (kun plate) kr 390

Solister

Kommunale avgifter, gebyrer diverse

Stønader

BESKRIVELSE PRIS
Behovsprøvet gravferdsbidrag kr 27.390
Egenandel transportrefusjon nav kr 2.740
Vi er behjelpelig med søknader.

Diverse produkter

PRISEKSEMPEL MED MINIMUMS- OG MAKSIMUMSPRISER

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester. Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

* 2 eller flere assistenter ** 2 spalter *** 3 roser