Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvorfor delta i begravelse?

Når noen dør, er begravelsen et siste fellesskap eller møtepunkt for de som kjente personen. Enten personen var nært familiemedlem eller venn, eller mer distansert som en kollega eller nabo, kan det være viktig å delta i begravelsen. Fellesskapet handler om å minnes den døde, ære et levd liv og dele sorgen for de som var personen nær. Det er ulike grunner til å delta i en begravelse.  

Minnes den som er gått bort

Begravelsen handler om å minnes den dødes levde liv og markere enkeltindividets verdighet. Det spiller en rolle om en person lever eller ikke, og derfor er døden viktig å markere og gi oppmerksomhet. Hvert individ har verdi i seg selv, og gjennom relasjonen til andre. I løpet av livet møter vi mennesker som påvirker oss og betyr noe, både for kortere og lenger tid. Dersom et menneske har utgjort en forskjell i ditt liv, så kan det være verdt å gå i begravelsen. Følelsen av at "jo, det spiller en rolle for meg at dette mennesket ikke lenger lever. Det spiller en såpass stor rolle at jeg trenger å stoppe opp litt, og kjenne på denne følelsen" er et uttrykk for at hvert enkelt menneske har en verdi for noen andre. 

Støtte de nærmeste

For de som sto personen nærmest er det ofte støtte at familie, venner og kjente prioriterer å komme i begravelsen. Sorgen blir enda tyngre hvis man må bære den alene. "Kvaliteten til et samfunn kan måles i hvordan det tar vare på sine svake" er et kjent sitat. Om man nødvendigvis blir svak av å være i sorg, kan nok diskuteres, mange har erfart at det oppleves godt når familie, venner, omgangskrets og i noen tilfeller hele lokalsamfunn stiller opp når noen er død. I en travel hverdag med mange gjøremål, er det å oppleve at andre gir av sin tid, og prioriterer akkurat deg, noe av det aller fineste.

For egen del

Man kan også gå i begravelse for sin egen del. Vi kan alle bli berørt og føle tristhet når venner eller kjente dør. I begravelsen eller bisettelsen er vi sammen med flere andre, lytter til musikk og minnes den som er død, og det gjør at vi kjenner litt ekstra på denne følelsen. Kanskje fremkaller seremonien både tårer og gode minner. Mentalt er det som om seremonien bidrar til å avslutte den mentale relasjonen til den som er død på en naturlig måte - vi innfinner oss med at personen ikke er her lenger, og det kan føles litt lettere å gå videre.

Støtte uten deltakelse

Så finnes det også andre måter å delta eller gi oppmerksomhet ved et dødsfall på. Blomster til seremonien eller til de etterlatte er en fin måte å vise at man bryr seg. I noen tilfeller samles det inn penger til et formål som var viktig for den som er død, og da kan man støtte opp om dette, i avdødes ånd. På digitale minnesider kan man tenne digitale lys eller skrive en liten hilsen eller fortelle om et godt minne fra den som er død.

Hva sier du til de som har mistet noen, når noen er død?