Gå til hovedinnhold Gå til footer

Kommunal gravferd

Når det ikke finnes etterlatte, eller etterlatte som ønsker å ha ansvaret for gravferden, faller ansvaret på kommunen. Gravplassloven definerer dette ansvaret og gjør kommunen til siste instans. 

Vanligvis tar noen i nær familie ansvar når en person dør. De orienterer venner og kjente om dødsfallet, holder dialog med et begravelsesbyrå og snakker med prest, imam eller seremonileder. Hvis ikke noen i nær familie tar dette ansvaret, er det kommunen som får ansvaret, og bestemmer hvordan gravferden skal gjennomføres.

Betingelser

Gravferden skal ta hensyn til avdødes religion eller livssyn.

Begravelsesbyråene som får oppgaven fra kommunen, tilrettelegger for en verdig begravelse.

Noen kommuner setter krav om at innholdet i kommunale gravferder skal være tilnærmet likt for alle og har økonomiske begrensninger. Andre kommuner ser an boet. Dette varierer fra kommune til kommune. I de fleste tilfeller tilrettelegges det for en verdig og enkel seremoni. 

Hvorfor kommunal gravferd?

Det er mange årsaker til at gravferder blir kommunale. Det kan være brutte relasjoner i familien, sykdom, økonomi, barn som mister foreldre, ensomhet, et liv levd i utlandet eller familie andre steder i verden.

Hvordan?

Kommunen er ansvarlig for gravferder når ingen etterlatte tar ansvar. Det står i Gravplassloven § 9.

Hvem betaler?

Kommunen som besørger gravferden, kan i henhold til Gravplassloven kreve utgiftene dekket av dødsboet. Dersom det ikke er midler i boet, dekkes utgiftene av Nav.

Kroner 26.999 er maksgrensen til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden i 2023.