Gå til hovedinnhold Gå til footer

Forskjellen på begravelse og bisettelse

Valget av jordbegravelse eller kremasjon/bisettelse handler om hvordan seremonien avsluttes. Ved jordbegravelse avsluttes seremonien med at kisten bæres ut til gravstedet og senkes ned i bakken. Alle som deltar i seremonien følger med ut på gravplassen, og siste del av begravelsesseremonien foregår ute ved graven. Dette kaller vi jordbegravelse, eller bare begravelse.

Ved kremasjon, kalles selve seremonien en bisettelse. En bisettelse kan foregå i et kapell tilknyttet et krematorium. Da avsluttes seremonien mange steder med at kisten senkes ned. En bisettelse kan også foregå i en kirke eller et annet seremonilokale. Da avsluttes seremonien med at kisten bæres ut til bilen, og transporteres videre til krematoriet. De etterlatte og hele gravfølget blir igjen ved seremonilokalet.

Hvorfor kremasjon?

Valget av henholdsvis jordbegravelse eller kremasjon er i stor grad styrt av lokale tradisjoner. Jordbegravelse har vært mest vanlig i bygder og mindre lokalsamfunn, kremasjon har stått sterkest i de store byene. Det er likevel en trend at andelen som velger kremasjon øker.

I de flere av de største byene i Norge er det plassmangel på gravplassene. Fordi ei kistegrav tar større plass enn ei urnegrav, er det en del steder ikke lenger mulig å få nye kistegravsteder. Et urnegravsted er mindre enn et kistegravsted, og gir plass til fire urner.