Gå til hovedinnhold Gå til footer

Gravsted – hvor skal avdøde begraves?

Valg av gravsted avhenger av ønskene til både avdøde og pårørende. I Norge er det vanligste gravstedet en frigrav, som kommunen tildeler uten kostnad. I tillegg finnes det festegraver, familiegravsted og navnet minnelund. Man kan også søke om askespredning.

Ulike typer gravsted

Her er en enkel oversikt over hva de forskjellige begrepene for et gravsted betyr.

Frigrav

Alle har rett på en frigrav i den kommunen man bor i frem til dødsfallet. Frigraven er kostnadsfri de første 20 årene etter gravferden, og det er Kirkelig fellesråd som forvalter kommunens gravplasser. Dersom du opprettholder frigraven utover gratisperioden på 20 år, må gravstedet leies. Gravstedet blir da en festegrav (se under).

Festegrav

En festet grav er en grav som festes mot betaling av festeavgift. Hvis avdøde var gift eller hadde samboer, ønskes det i de fleste tilfeller at det reserveres en grav ved siden av frigraven. Dette kalles da også en festegrav og det betales festeavgift fra første dag. Dette gjelder ved begravelser. I en urne grav kan en ha opptil 4 urner i samme grav.

I noen tilfeller ønsker man gravlegging i en annen kommune enn den avdøde bodde i. Da kan man inngå en avtale med Kirkelig fellesråd om å leie gravsted i en annen kommune. Når et gravsted leies, enten i en annen kommune eller utover gratisperioden på 20 år, kalles det en festegrav.

Familiegravsted

Noen familier velger å ha et familiegravsted. Det er vanlig at familier som ønsker familiegravsted velger kremasjon, og at urnene settes ned innenfor samme avgrensede område. Familiegravstedene er ofte avgrenset med f.eks et gjerde rundt. Hvilke regler som gjelder for familiegraver, varierer fra kommune til kommune.

Navnet minnelund

I navnet minnelund er gravens plassering kjent og pårørende kan delta ved urnenedsettelsen. Avdødes navn, fødselsdato og dødsdato påføres felles minnesmerke. Utforming, beplantning og stell av minnelunder er Kirkelig Fellesråd sitt ansvar. Det er Kirkelig fellesråd som besørger minnesmerke og navneplater i navnet minnelund. For dette betales en vedtatt engangsavgift. Fredningstid gjelder i minnelund som graver for øvrig. I navnet minnelund kan det festes en plass for ektefelle / samboer. Da må det betales en festeavgift for reservert plass.