Gå til hovedinnhold Gå til footer

Seremoni

De fleste har behov for en seremoni for å ta avskjed med avdøde, mens et fåtall velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning.

Valg av seremoniform i forbindelse med avskjeden bestemmes som regel av avdødes tros- og livssyn, og det er de etterlatte som har rett til å gjøre alle valgene rundt hvordan avskjeden skal være.

Når det gjelder gjennomføring av og rammer rundt seremonien, finnes det mange muligheter. Vi i Eidsvaag & Mølgaard Begravelsesbyrå kan bistå med å skape den begravelsesseremonien dere ønsker. Før man starter planleggingen av begravelsen, kan det være nyttig å stoppe litt opp og tenke igjennom hvilken type seremoni eller markering som best ivaretar familiens behov og avdødes ønsker.

Les videre for å få litt mer informasjon rundt ulike seremoniformer, og ta gjerne kontakt med oss for å få svar på spørsmål og hjelp med planlegging og gjennomføring av seremoni.

Religiøs seremoni

En religiøs seremoni er en livssynsseremoni i regi av et trossamfunn. Vi i Eidsvaag & Mølgaard Begravelsesbyrå kan medvirke i planlegging og gjennomføring av alle typer religiøse begravelsesseremonier.

De fleste religiøse seremonier her til lands foregår i regi av Den norske kirke. En kirkelig seremoni har et tydelig kristent innhold, med fokus på de etterlatte. Det er kirkens prester som forretter seremonien etter kirkens liturgi. Som etterlatte kan du selv velge salmer, musikk og medvirke til minnetalens innhold. Les mer om gravferd i kirken på kirken.no.

Humanistisk seremoni

En humanistisk seremoni er en livssynsseremoni i regi av Human-Etisk forbund. Vi i Eidsvaag & Mølgaard Begravelsesbyrå kan bistå i planlegging og gjennomføring av alle typer humanistiske seremonier.

Humanistiske seremonier er helt fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne gravferdstalere og de etterlatte står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold. Les mer om humanistisk seremoni i regi av Human-Etisk forbund på deres sider, eller ta kontakt med oss for mer informasjon.

Personlig seremoni

En livssynsåpen seremoni kan ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni.

Det som preger en livssynsåpen seremoni, er at de etterlatte står helt fritt i å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk står etterlatte helt fritt til å sette et personlig preg på seremonien. Vi i Eidsvaag & Mølgaard Begravelsesbyrå kan bistå med det dere ønsker, både når det gjelder planlegging og gjennomføring av gravferden.

Vi formidler gravferdstalere som kan bistå etterlatte med gjennomføringen.

Annen/ingen seremoni

Vi medvirker også til andre typer seremonier, og bistår i tilfeller hvor de etterlatte ikke ønsker noen seremoni.

I Norge finnes det mange ulike trossamfunn, og de fleste store verdensreligioner som Islam, Hinduisme og Buddhisme er representert. I alle tilfeller vil vi planlegge og gjennomføre seremonien i nært samarbeid med de ansvarlige i det enkelte trossamfunn eller religion, samt de etterlatte.

Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten seremoni. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.