Gå til hovedinnhold Gå til footer

Våre produkter og brosjyremateriell

Det er mange valg som skal tas i forbindelse med et dødsfall, og som tilsammen bidrar til å sette et personlig preg på gravferden. I vårt brosjyremateriell vil du finne forslag til salmer og musikk, oppsett av dødsannonsen, kister og  blomster til gravferden som vi håper vil være til inspirasjon og gjøre valgene enklere. Du finner også våre leverandører av gravstein, og kan se på deres ulike modeller.

Hvis du lurer på noe, så ta kontakt med oss!

Tilbake til byråets forside

Vår gravsteinsleverandør

Erfaringsmessig ønsker de fleste å ha et gravminne på gravstedet. Om et familiegravsted eller en festet grav blir benyttet, kan avdødes navn påføres det gamle gravminnet. Velger man en ny gravstein er det regler for steinens størrelse og form.

Ved bestilling av ny gravstein er det vår leverandør Eide Stein  som er ansvarlig for at gravmonumentet blir forsvarlig oppsatt på stedet etter de regler som gjelder for det aktuelle gravstedet.

Ved inngravering av nytt navn på en eksisterende stein gjøres det ved at gravsteinen blir tatt med til verkstedet der det nye navnet inngraveres og det eksisterende navnet kan pusses opp ved behov. Ta kontakt med oss - vi hjelper deg gjerne!