Gå til hovedinnhold Gå til footer

Planlegge begravelse

Når en opplever et dødsfall, er det mye som skal håndteres – både følelsesmessig og praktisk. Det kan oppleves som overveldende å måtte planlegge begravelse eller gravferd samtidig som man bearbeider sorgen over dødsfallet til en som sto en nær.

En personlig og verdig avskjed
Vi har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av gravferd, og kan hjelpe dere med å planlegge en personlig og fin begravelse, når dere er klare for det. Det er viktig for oss at begravelsen blir gjennomført på en måte som dere er komfortable med, både når det gjelder kostnad og livssyn.

Å la den avdødes personlighet og liv gjenspeiles i begravelsen blir mer og mer vanlig, og vi i Eidsvaag & Mølgaard Begravelsesbyrå gjør alt vi kan for å skape akkurat de rammene dere ønsker rundt gravferden. Valg av blomster, seremoniform, musikk og siste hilsener fra mennesker som sto avdøde nær er elementer som bidrar til å gjøre avskjeden god.

Hva må man tenke på når man planlegger en begravelse?
I forbindelse med begravelsen er det flere ting dere må ta stilling til. Blant annet hvorvidt dere ønsker åpen eller privat seremoni, hvilken type bisettelses- eller begravelsesseremoni dere ønsker og hvor dere ønsker at begravelsen skal finne sted. Hvilke musikalske innslag og annet innhold dere vil fylle seremonien med, samt praktiske ting som transport, tidspunkt for begravelsen og bestilling av blomster og program. Alt dette og mer vil vi sammen med dere gå igjennom på et planleggingsmøte.

Vi setter alltid av god tid til å planlegge begravelsesseremonien sammen med dere.

Kontakt oss på telefon 71 67 19 99 eller på mail til post@geb.no for å avtale tidspunkt for planleggingsmøte.