Gå til hovedinnhold Gå til footer

Sanger til begravelse

Sanghefter – eller programhefter – er en sentral del av seremonien i begravelser og bisettelser. Sangheftet deles vanligvis ut til alle som deltar i seremonien, og inneholder programmet for seremonien, samt sangtekstene til salmer som skal synges i fellesskap.

sanger til begravelse

Musikalske innslag, sanger og salmer er for mange en viktig del av gravferdsseremonien. Musikk kan oppleves som et universalt språk som alle kan uttrykke seg gjennom. Sanger i begravelse kan være en fin måte å uttrykke egen sorg på, men også takknemlighet over livet til den som er død.  

Mange synes også at musikk og sanger er en fin måte å gjøre begravelsen mer personlig på. Dette kan gjøres ved å spille av en sang den avdøde holdt kjær, la noen fremføre sangen, eller ved allsang. 

 

Hvilke musikalske innslag kan man ha i en begravelse? 

Kirker og andre religiøse seremonibygg kan ha regler for hvilke sanger som kan spilles av under deres tak. Vi i Orkdal Begravelsesbyrå har god erfaring med å skape akkurat den type seremoni dere ønsker - for eksempel er det ingen begrensninger på hvordan seremonien kan se ut, og hva den skal inneholde av fysiske og musikalske elementer i våre seremonirom Hedersalen på Tiller og Svanholm seremonirom på Moholt. 

Våre gravferdskonsulenter vil kunne svare på alle spørsmål vedrørende hvilke elementer seremonien kan inneholde.  

 

Vanlige begravelsessanger 

Ved begravelse i kirken synges det som regel tre salmer i fellesskap, samt en salme ved graven. Salmene hentes fra salmeboken. Teksten til fellessangene skrives vanligvis opp i sanghefteprogrammet.  

 

Råd for å velge sanger til begravelse 

Når du skal velge hvilke salmer som skal synges i fellesskap, kan det være lurt å huske at mange synes det er uvant å delta i allsang. Mange velger de sangene som er mest kjent og enklest å synge, slik at de fleste kan delta.  

Siden mange kvier seg litt for å synge høyt, velger noen å ha en forsanger i begravelsen. Forsangeren kan også synge en solosang. Noen velger å gjøre begravelsen personlig ved å ha en sanger eller et kor som for eksempel synger avdødes favorittsang i stedet for å spille den av elektronisk.