Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hedersalen – livssynsåpent seremonirom i sakrale omgivelser 

Dsc4981 Edit 3 Cropred

Uavhengig av tro eller livssyn er en verdig ramme rundt gravferdsseremonien viktig. Hedersalen er ett av landets største livssynsåpne seremonirom og åpent for alle typer gravferdsseremonier. I Hedersalen samles familier til en siste stund sammen med avdøde, i livssynsnøytrale, skjermede og verdige omgivelser på sørsiden av Trondheim. 

Hedersalen ivaretar viktige familietradisjoner 

Gravferdsseremonien og familietradisjoner varierer fra kultur til kultur – og fra livssyn til livssyn. Hedersalen benyttes av både troende og ikke-troende – fra alle verdensreligioner og kulturer. Tiller og Saupstad samt andre nærliggende områder har en stor andel flerkulturelle innbyggere. I Hedersalen er det rom for alle og tilrettelagt for at sørgende fra alle kulturer og livssyn kan ta farvel, i nøytrale lokaler og med sine tradisjoner og ritualer. For mindre grupper opp til 100 personer er Svanholm seremonirom tilgjengelig for livssynsnøytrale seremonier. 

Hedersalen er også tilgjengelig for andre merkedager, slik som dåp, navnefest, konfirmasjon, bryllup og minnestunder. Les mer om andre typer seremonier i Hedersalen.

En gravferd er en feiring av livet som har vært. Mange sørgende ønsker å ære den avdøde med musikkinnslag eller andre kulturelle innslag. I Hedersalen kan familie og venner minnes den avdøde gjennom verdslige eller religiøse innslag. Kanskje hadde den avdøde en sang han eller hun var ekstra glad i, eller et sitat de ønsket skulle leses opp. Vi bistår familien med å legge til rette for fremførelser under seremonien.   

Personlig seremoni i Hedersalen 

Dersom du ønsker gravferd eller bisettelse uten religiøst innhold kan du benytte deg av våre personlige seremonier. I Hedersalen finner familie og venner ro og trøst i sorgen og kan ta sine siste farvel uten religiøst innhold. Under den personlige seremonien vektlegges en høytidelig, sakral stemning uten at seremonien finner sted i et kirkerom. Våre erfarne gravferdstalere står til familiens disposisjon og bidrar til en verdig siste avskjed. 

En personlig seremoni kan ikke gjennomføres i kirkerommet.  

En verdig og høytidelig ramme 

Omgivelsene er en viktig del av en verdig avskjed. Hedersalen er bygget i teglstein og eik, og gir en verdig og høytidelig ramme til seremonien. Hedersalen rammes også elegant inn av frodige grøntarealer, fra den lavmælte men tydelige hovedadkomsten til den rolige og elegante Sansehagen. Universell utforming er en viktig del av våre lokaler, og sikrer at alle kan delta i seremonier i Hedersalen. 

Hedersalen er et moderne seremonirom med plass til opptil 300 personer. Lokalene er utstyrt med blant annet teleslynge og handicaptoalett. Her finnes også tilgjengelig digitalt orgel og flygel, musikkanlegg, høyttaleranlegg, streamingmulighet og store skjermer for bilde- og filmvisninger. 

Egen stor parkeringsplass med 50 plasser | Skjermet for innsyn