Gå til hovedinnhold Gå til footer

Urnenedsettelse

Valg av nytt gravsted og tid for urnenedsettelse kan gjerne avtales gjennom vårt begravelsesbyrå. Ved nedsettelsen møter man frem ved gravstedet til avtalt tidspunkt. Vanligvis er det ingen seremoni i forbindelse med nedsettelsen, men dette kan arrangeres. 

Urnen blir satt ned av en representant fra kirkegårdsbetjeningen. Byråets personell er vanligvis ikke tilstede. 

Urnenedsettelse Trondheim 

Etter at kremasjonen har funnet sted, sendes det ut et brev til ansvarlig for gravferden og til fester av gravstedet med opplysninger om når urnenedsettelsen skal finne sted. Dersom dato og klokkeslett ikke passer de pårørende, kontaktes Kirkelig fellesråd for beramming av nytt tidspunkt. 

Urnenedsettelse i Melhus, Skaun, Orkland og Malvik

Etter kremasjonen har funnet sted, må pårørende kontakte Kirkekontoret i den kommunen urnen ønskes nedsatt og bestille tid for urnenedsettelse. 

Urnenedsettelse kan foregå på følgende måter: 

  • I stillhet ved at en representant fra Kirkelig fellesråd setter ned urnen uten pårørende tilstede. I etterkant vil den gravferdansvarlige få en skriftlig bekreftelse fra kirkevergen på at urnen er nedsatt. 
  • En enkel urnenedsettelse hvor pårørende og en ansatt setter ned urnen. 
  • Pårørende kan også ønske å ha en prest tilstede ved en urnenedsettelse. Ta i så fall kontakt med respektiv menighet.