Gå til hovedinnhold Gå til footer

Personvernerklæring

BEHANDLINGSANSVARLIG
Daglig leder Frid Alfsen er på vegne av Skien Begravelsesbyrå AS Alfsen og Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Opplysningene vi innhenter er nødvendige for å oppfylle og gjennomføre oppdraget som er gitt fra kunde til vårt begravelsesbyrå.

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, adresse, fødested, personnummer, telefonnummer, e-post adresse, slektskapsforhold, sivilstand, statsborgerskap og trossamfunn. I noen tilfeller lagres også siste ligning.
På den avdøde lagrer vi fullt navn, adresse, fødested, personnummer, trossamfunn, e-post adresse, sivilstand og statsborgerskap. I noen tilfeller lagres siste ligning.
Vi lagrer også fullt navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-post og slektskap på arvinger etter en avdød.
På den person som ønsker å planlegge sin egen gravferd lagres følgende; fullt navn, adresse, personnummer, e-post adresse, telefonnummer, trossamfunn og slektskap.
Personopplysninger om avdøde omfattes ikke av Lov om behandling av personopplysninger avt. Personopplysningsloven.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Opplysningene vedrørende den avdøde behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg/dere som kunde og det offentlige.
Vi benytter også opplysninger for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service som er relevant for den prosessen man er i ved dødsfall, via telefon, e-post og postutsendelse.

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen.
Opplysningene benyttes også til å oppfylle de krav vi har fra det offentlige om informasjon for gjennomføring av oppdragsavtalen.
Der du har samtykket til det benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service som er relevant for oppdragsavtalen via telefon, e-post adresse og postutsendelse. Grunnlaget for denne behandling er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med inngått oppdrags avtale av våre tjenester, samt personopplysninger avgitt ved en eventuell henvendelse via våre nettsider.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
For å kunne oppfylle våre forpliktelser ved oppdragsavtalen så utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: Gravferdsmyndigheter, Skifterett/Domstol, Nav, Skatteetat, leverandører av minnesamvær, blomster, dødsannonser, takkeannonser, minnesider og gravstein. Musikere og gravferdstalere.


SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med oppdragsavtalen lagres i vårt aktive kunderegister i 1 år. Opplysninger om avdøde lagers i vårt passive register i utgangspunktet «for alltid».
I noen tilfeller hvor kunden ønsker at vi skal lagre alle opplysninger vi har mottatt, gjøres dette mot at det er en skriftlig avtale mellom kunden og begravelsesbyrået.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


PERSONVERNOMBUD
Vi har drøftet om vår bedrift faller inn under kravet om å ha et personvernombud og vi har kommet frem til at vi ikke trenger det med tanke på at vi har vurdert det slik at vi ikke behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger i stor skala.

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. I tillegg slettes personopplysninger når vi ikke lenger har et behov for å ha de tilgjengelige hos oss.

KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@skienbeg.no / post@porsgrunnbeg.no
Skien Begravelsesbyrå AS Alfsen Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen
Rektor Ørns Gate 16, 3717 Skien Meierigata 5, 3921 Porsgrunn