Våre rom

Minnesamvær

Vi har flotte og meget smakfulle lokaler. Vi stiller våre lokaler til deres rådighet.

Etter at seremonien er gjennomfør er det mange som ønsker å ha muligheten til å være sammen og ha tid til å prate med hverandre i en avslappet atmosfære, da er det naturlig å arrangere et minnesamvær.

Et minnesamvær kan være åpent for alle ved at det inviteres i dødsannonsen, eller åpent i seremonien, eller det kan være kun for de aller nærmeste.

Ofte arrangeres minnesamvær på et forsamlingslokal eller et serveringssted, men det kan også arrangeres privat.

Menyen kan variere og tilpasses situasjonen og gjestene eller kanskje  gjenspeile den som har gått bort?

Seremonirom

Vårt seremonirom er et livssynsåpnet seremonirom som kan benyttes av alle mennesker, uavhengig av tro og livssyn. Familier samles her for seremoni ved begravelse eller bisettelse - men også til syning / avskjed rundt åpen kiste før selve gravferdsseremonien.

Vi strekker oss langt for å imøtekomme familiens ønsker og legger aktivt til rette for gravferdsseremonier i tråd med familiens tro og tradisjoner.

Seremonier i hos oss kan inneholde både verdslige og religiøse innslag. Seremonirommet benyttes både av human-etikere, kristne, muslimer, jøder og hinduer - for å nevne noen.