Gå til hovedinnhold Gå til footer

Lokaler til seremonier og minnesamvær

Vi har gode lokaler, både for små seremonier og til minnesamvær.

Seremonirom

Vårt seremonirom er et livssynsåpent seremonirom som kan benyttes av alle mennesker, uavhengig av tros- og livssyn. Familier samles her for seremoni ved begravelse eller bisettelse - men også til syning / avskjed rundt åpen kiste før selve gravferdsseremonien.

Vi strekker oss langt for å imøtekomme familiens ønsker og legger aktivt til rette for gravferdsseremonier i tråd med familiens tro og tradisjoner.

Seremonier i hos oss kan inneholde både verdslige og religiøse innslag. Seremonirommet benyttes både av human-etikere, kristne, muslimer, jøder og hinduer - for å nevne noen.
Minnesamvær

Vi har flotte og meget smakfulle lokaler som er svært godt egnet til å arrangere minnesamvær for opptil 40 personer.

Etter at seremonien er gjennomført er det mange som ønsker å ha muligheten til å være sammen og ha tid til å prate med hverandre i en avslappet atmosfære, da er det naturlig å arrangere et minnesamvær.

Et minnesamvær kan være åpent for alle ved at det inviteres i dødsannonsen, eller åpent i seremonien, eller det kan være kun for de aller nærmeste.

Menyen kan variere og tilpasses situasjonen og gjestene eller kanskje gjenspeile den som har gått bort? Vi er selvfølgelig behjelpelige med serveringspersonale og bestilling av mat.

Det er gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet og lokalene er tilrettelagt for bevegelseshemmede.